Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 314Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 314
28.09.2011

 

Ehdokkaan nimeäminen hoivapalveluiden kilpailuttamisen arvioinnin ja osaamisen kehittämisen työryhmään

 

STLTK § 314

 

Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmä on 9.5.2011 esittänyt, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä asettaisi määräaikaisen työryhmän hoivapalveluiden kilpailuttamisen arviointiin ja osaamisen kehittämiseen.

 

Maakuntahallitus on kokouksessaan 22.8.2011 § 146 päättänyt perustaa po. työryhmän.

 

Maakuntahallitus on pyytänyt seuraavia tahoja nimeämään ehdokkaansa työryhmään:

- Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma kolme (3) edustajaa (=sisältäen kuntien edustuksen)

- Kainuun Hoivayrittäjät ry kaksi (2) edustajaa

- Kainuun maakunnan koulutustoimiala yksi (1) edustaja

- Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveystoimiala kaksi (2) edustajaa

- Kainuun maakunnan yhteiset palvelut yksi (1) edustaja

- Kainuun sosiaali- ja terveyslautakunta yksi (1) edustaja

- Kolmas sektori (järjestöfoorumi) yksi (1) edustaja ja

- Kajaanin ammattikorkeakoulu yksi (1) edustaja.

 

Maakuntahallitus nimeää oman edustajansa työryhmään ja velvoittaa sosiaali- ja terveystoimialan nimeämään työryhmälle sihteerin.

 

Työryhmän kokoonpanoa koskee tasa-arvolaki, joten kunkin tahon on esitettävä ehdokkaakseen sekä naista että miestä ja parittoman määrän kyseessä ollen asetettava heidät ensisijaisjärjestykseen. Työryhmän jäsenille ei nimetä varahenkilöitä.

 

Tieto nimeämisestä tulee lähettää maakunta -kuntayhtymän kirjaamoon 30.9.2011 mennessä.

 

Lisätietoja asiasta antavat hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää keskuudestaan lautakunnan edustajaksi hoivapalveluiden kilpailuttamisen arvioinnin ja osaamisen kehittämisen työryhmään sekä nais- että miesehdokkaan ja asettaa heidät ensisijaisjärjestykseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi ensisijaiseksi edustajaksi Anni-Inkeri Törmäsen ja toissijaiseksi edustajaksi Kari Nikulaisen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©