Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 klo 10.00 - 13.53


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  306 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  307 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  308 Ensihoidon palvelutasopäätös
  309 Perusterveydenhuollon virka-ajan, arki-iltojen, viikonloppujen- ja juhlapyhien päivystystoiminta Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklikalla sekä Kajaanin seudun sairaalan akuutti ja kuntoutusyksikön osastokierrot
  310 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen
  311Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012
  312 Hallintoylihoitajan viran kelpoisuusehtojen muuttaminen
  313 Hallintoylihoitajan viran haettavaksi julistaminen
  314 Ehdokkaan nimeäminen hoivapalveluiden kilpailuttamisen arvioinnin ja osaamisen kehittämisen työryhmään
  315Kainuun Työterveys -liikelaitoksen 01.01.2012 voimaan tulevan asiakashinnaston hyväksyminen
  316Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan
  317 Valtuustoaloite: Psykiatrian resurssitarve/lääkäritilanne ja osasato 12 käyttö potilaiden säilönä, kun laitospaikkoja ei ole, vaikka tarve on välitön
  318 Suomussalmen iltapäivystyksen järjestäminen
  319 Coronaria Hoitoketju Oy
  320Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta asukkailta perittävä aterian hinta 1.8.2011 alkaen
  321 Anomus kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen/KAPOVA ry
  322 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kajaanin Kotiavustusyhdistys ry
  323 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Sotkamon 4H-yhdistys ry
  324 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä
  325 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Kimmo Piiroinen Oy
  326 Lastensuojelua ja perhehoitoa koskevia muutoksia vuosina 2011-2012
  327 Lainsäädäntöä iäkkäiden palvelujen turvaamisessa pidetään tarpeellisena
  328 Viranhaltijapäätökset
  329 Ilmoitusasiat
  330 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Ahopelto Maire va.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Mäenpää Sami ensihoidon vastuulääkäri
  Angerman Jukka ensihoitopäällikkö
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Ahonen Esa hallintoylilääkäri
  Komulainen Asta vastuualuepäällikkö
  Huttunen Anu lakimies


©