Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2011 klo 13.12 - 17.50


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  331 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  332 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  333 Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä/Kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaali- ja terveystoimialalla
  334Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012
  335Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.8.2011
  336Lausunto Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Paltamo
  337Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjausten päivittäminen
  338Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen
  339 Hallintoylihoitajan viran haettavaksi julistaminen
  340Selvitys Kuhmon vanhuspalveluiden tilatarpeista
  341 Oikaisu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitukseen hintojen tarkistamisesta/Hoitopalvelu Jasmin avoinyhtiö
  342 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle
  343Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan
  344 Kuntalaisaloite: Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalipalvelukeskuksen henkilökunnan määrän lisäämiseksi
  345 Seurantaryhmän nimeäminen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (2009-2013) varten
  346 Tilatyöryhmän asettaminen Sotkamossa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä olevien tilojen kokonaissuunnittelua varten
  347 Yrjö ja Hanna Oy:n Onnela-koti on ilmoittautunut palvelusetelijärjestelmään vanhusten lyhytaikaishoidon (omaishoitajan lakisääteinen vapaa) palveluntuottajaksi
  348 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Via Healthcare Oy
  349 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kainuun Näkökulma Oy
  350 Paikallinen virka- ja työehtosopimus helikopterikuljetuksia korvaavista ambulanssisiirroista/JUKO ry
  351 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/JUKO ry
  352 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/JYTY ry
  353 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/TEHY Kainuu ry
  354 Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2012 - pienituloisten tukiin esitetään korotuksia
  355 Työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 120 euron korotus
  356 Hyvinvointivaltio paras lääke terveyserojen kasvuun
  357 Pöytäkirjat
  358 Ilmoitusasiat
  359 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Räisänen Pauliina varajäsen
  Toivanen Osmo varajäsen
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Ahopelto Maire va.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Tolonen Asta talousjohtaja
  Ahonen Esa halintoylilääkäri
  Nykänen Päivi ymp.terveydenhuollon johtaja
  Ruokolainen Marja-Liisa perhepalvelujohtaja
  Saari Mauno terveysjohtaja
  Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja


©