Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.11.2011 klo 13.00 - 15.55


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  387 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  388 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  389 Tietokonetomografialaitteiston hankinta
  390 Toistaiseksi voimassa olevan kuntoutusohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.1.2012 alkaen
  391Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen
  392Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/ Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE) haettava sosiaali- ja terveydenhuollon tiekartta -kehittämishanke
  393Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Tukeva juurruttamishanke 2012-2013
  394Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke
  395Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian hinnastot vuodelle 2012
  396Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2012 sekä leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle 2012
  397 Terveydenhuollon maksut 1.1.2012
  398 Suun terveydenhuollosta perittävät maksut 1.1.2012
  399 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2011-2012
  400 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  401 Vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena järjestettävien kommunikaatio-opetusten myöntäminen ja toteuttaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 1.1.2012 alkaen
  402Vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä lasten/nuorten pitkäaikaista asumista ja hoitoa ammatillisessa perhekodissa/lastensuojelulaitoshoidossa koskevan puitesopimuksen mukaiset hinnantarkistukset
  403Sotainvalidien ateria-, koti- ja siivouspalvelujen puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset 1.1.2012
  404 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle
  405 Kajaanin vanhusneuvosto/Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu - entinen kuljetuspalveluiden tilauskäytäntö on saatava takaisin
  406 Seppo ja Leena-säätiö
  407 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry
  408 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hinnan tarkistamisesta/Palvelukoti Suvi-Tuulia Oy
  409 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hinnan tarkistamisesta/Syvälammen palvelukoti
  410 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hinnan tarkistamisesta/Kainuun Senioripalvelut ay
  411 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Hyryn sateenkaari
  412 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Kuhmon Louhi
  413 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kajaanin Kotiavustusyhdistys ry
  414 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Lehtikankaan lähihoito
  415 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kajaanin Jalkaterapia
  416 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kainuun Hoivataito Oy
  417 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kainuun Hoivataito Oy
  418 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Vuolijoen Nuorisokoti Havukka/Osasto Uusi Pappila
  419 Kuntaliitto/Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma
  420 Suomen Terveydenhoitajaliitto/Kuntien on turvattava ennaltaehkäisevät terveydenhuollon palvelut
  421 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Osalla kunnista vaikeuksia lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveystarkastusten järjestämisessä - valvontaviranomaisia askarruttaa tarkastusten sisältö
  422 Terveyskeskus- ja mielenterveyspalveluissa eniten parannettavaa
  423 Hoitohenkilöstön mitoitus jäykistäisi palvelua ja lisäisi kuntien kustannuksia
  424 Lisärahoitusta veteraanien kuntoutukseen ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle
  425 Lisärahaa lääkärihelikoptereille ja veteraanien kuntoutukseen
  426 Osatyökykyiset takaisin työelämään
  427 Ilmoitusasiat
  428 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja


©