Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.12.2011 klo 10.00 - 15.12


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  429 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  430 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  431 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu kevätkaudella 2012
  432Erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankesuunnitelma
  433Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2011 - 2014 päivitys vuodelle 2012
  434Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion hinnasto 1.1.2012 alkaen
  435 Eläinlääkäreiden keskinäinen tehtäväjako ja laboratorioeläinlääkärin viran lakkauttaminen ja praktikkoeläinlääkärin viran perustaminen 1.1.2012 alkaen
  436 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2012
  437Lautakunta-aloite/Kainuun maakunnan terveydensuojeluviranomaisen rooli Talvivaaran kaivoksen toiminnan valvonnassa ja haittojen ehkäisyssä
  438 Erikoissairaanhoidon vastaava lääkäri
  439 HES sairaankuljetus Oy:n taksankorotusesitys vuodelle 2012
  440HES Oy:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopimuksen seuranta
  441 Ensihoidon palvelutasopäätös
  442 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon
  443 Suomussalmen iltapäivystyksen järjestäminen
  444 Teppanan kotihoidon uudet tilat
  445 Kotihoidon maksut ja tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja -maksut 1.1.2012
  446 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrääminen 1.1.2012
  447 Yöhoitopalvelujen ostopalvelusopimusten hinnantarkistukset 1.1.2012
  448 Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa 1.1.2012 alkaen
  449Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen 1.1.2012
  450 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet 1.1.2012 alkaen
  451Valtakunnalliseen elektroniseen reseptijärjestelmään (eResepti) liittyminen
  452Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/ VammaisKaste, vammaispalveluhanke 2
  453Kainuun maakunta -kuntayhtymän hyvinvointikertomusluonnos hyvinvointitiedon perusteella
  454 Terveydenhuoltolain 58 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2012 korvauslaskelmat
  455 Kuntalaisaloite/Vaatimus palauttaa väärin perityt ateriamaksut takautuvasti
  456 Kajaanin vanhusneuvosto/Satamakadun laboratorion näytteenoton siirtyminen keskussairaalaan - vanhusneuvosto ei pidä muutoksia hallittuina eikä järkevinä
  457 Kainuun eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistys ry/Laboratoriopalveluiden järjestäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyspalveluissa
  458 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kainuun Kanerva
  459 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Airin Hoitopiste
  460 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kotipalvelu Pikkupiika
  461 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus toiminnassa tapahtuneesta muutoksesta ja hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Kirjokansi
  462 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Hoidon järjestäminen kuuden kuukauden kuluessa suun terveydenhuollossa
  463 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kainuun Liikunta ry
  464 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Suomen Terveystalo Oy
  465 Toimeentulotukeen tulee korotuksia
  466 Toimeentulotuki 1.1.2012 lukien
  467 Sosiaali- ja terveysministeriö/Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011
  468 Sosiaali- ja terveysministeriö/Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2012
  469 Pöytäkirjat
  470 Viranhaltijapäätökset
  471 Ilmoitusasiat
  472 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Pekkala Terho hankevetäjä
  Nykänen Päivi Ymp.terv.huollon tulosaluejoht
  Mäenpää Sami ylilääkäri
  Angerman Jukka ensihoitopäällikkö
  Valtanen Tapio ensihoidon esimies


©