Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2012 klo 10.00 - 14.00


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Coronaria Hoitoketju Oy
  4 Hallintoylihoitajan viran täyttäminen
  5Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion hinnasto vuodelle 2012
  6 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian vuoden 2012 hinnaston korjaaminen ja täydentäminen
  7 Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet
  8 Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2012
  9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi vuonna 2012
  10Talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-30.11.2011
  11Kehitysvammaisten, vammaisten, ja sairaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.1.2012 alkaen
  12 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2012 alkaen
  13Kainuun maakunta -kuntayhtymän Perhehoidon toimintaohjeen päivittäminen
  14 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2012 alkaen
  15 PRIDE -valmennuksesta maksettava korvaus PRIDE -valmentajaksi koulutetulle perhehoitajalle 1.1.2012 alkaen
  16 Ikäihmisten perhehoitoasiakkaiden asiakasmaksut ja käyttövarat 1.2.2012 alkaen
  17 Nuorten tukiasuntotoiminta
  18 Kuntalaisaloite: Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalipalvelukeskuksen henkilökunnan määrän lisäämiseksi
  19 Valtuustoaloite: Vanhusten ympärivuorokautisten asumisen osto- tai omien hoivapalvelupaikkojen lisääminen
  20 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Omaishoitajien terveystarkastusten aloittaminen
  21 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Betanian lastenkodin säätiö
  22 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kalevalan Kuntoutuskoti -säätiö
  23 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Tuomon HHH
  24 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Puolangan Apupiste
  25 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Eurojopi
  26 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Yrjö ja Hanna Oy Onnelakoti
  27 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Suomut ry
  28 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Kirjokansi
  29 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus palveluhinnoista/Puhtopojat ky
  30 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus palveluhinnoista/Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
  31 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Salamisen Perhekoti Oy
  32 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Lääkärilinkki Viva Life Ky
  33 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Betanian lastenkodin säätiö
  34 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Hyryn Hoiva Oy
  35 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Marian Kartano Oy
  36 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Attendo MedOne Hoiva Oy
  37 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Mehiläinen Oy
  38 Viranhaltijapäätökset
  39 Ilmoitusasiat
  40 Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä hoitokodeissa 1.1.2012 alkaen
  41 Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitokodeissa ja yksityisissä hoitokodeissa maakunta-kuntayhtymän sijoittamilta asiakkailta perittävät maksut 1.1.2012 alkaen
  42 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja


©