Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 08.02.2012 klo 09.00 - 11.23 / Ei tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  44 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  45 Sotainvalidien lounassetelin arvo 1.3.2012 alkaen
  46Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2012 talousarvion riskianalyysi
  47Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2011
  48 Päätösvallan delegointi kuluttajaturvallisuuslain (930/2011) mukaisissa asioissa
  49Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan muutokset 9.2.2012
  50Lausunto Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristöluvasta, Sotkamo (PSAVI/48/04.08/2011)
  51Tietosuojavastaavan selvitys vuoden 2011 toiminnasta
  52 Järjestöille vuonna 2012 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet
  53 Puolangan dialyysiyksikön lakkauttaminen 1.3.2012 alkaen
  54 Kajaanin vanhusneuvosto/Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu - entinen kuljetuspalveluiden tilauskäytäntö on saatava takaisin
  55 Vetoomus eläinlääkäriresurssien riittävyyden varmistaminen 1.5.-31.8.2012
  56 Kajaanin kaupungin vammaisneuvosto/Kannanotto Pääterveysaseman, Satamakadun laboratorion näytteenoton siirtyminen Kainuun keskussairaalaan
  57 Pandemian torjunta ja varautumisen tehostaminen -hankkeen loppuraportti
  58 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kehitysvammaisten ryhmäkoti Hyryn Hoiva Oy
  59 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Coronaria Hoitoketju Oy
  60 Ilmoitusasiat
  61 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Malinen Martti varajäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Nykänen Päivi ymp.terv.huollon tulosaluejoht


©