Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 29.02.2012 klo 10.00 - 13.57 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  63 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  64Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vuonna 2011
  65 Viranhoitomääräys hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervolle
  66 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Palveluista aiheutuvia kuluja ei saa sisällyttää kehitysvammaisen henkilön ylläpitomaksuun
  67 Kuntalaisaloite/Vaatimus palauttaa väärin perityt ateriamaksut takautuvasti
  68 Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon vuoden 2012 palveluhinnaston täydentäminen
  69 Kainuun Työterveyden tila-asiat
  70 Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät Kainuun maakunta -kuntayhtymässä
  71 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvonta-asia Kainuun maakunta -kuntyhtymän Hoitokoti Kurimon toiminta
  72 Rautaisia Ammattilaisia Perusterveydenhuoltoon RAMPE -hanke (2010-2012)
  73 Terveempi Pohjois-Suomi -Kainuun osahankkeen -loppuraportti
  74 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli Kainuun osahanke (PaKaste) 1.7.2009-30.10.2011
  75 Kuhmon vastaanottotoiminnan seurantatyöryhmän perustaminen
  76 Kajaanin seudun terveyskeskussairaalan osasto 3:n kuntoutusyksikön potilaiden/omaisten kannanotto päättäjille
  77 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry/Mäntykoti
  78 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Marian Kamari Oy
  79 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kuhmon Fysikaalinen Hoitola Ky
  80 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Coronaria Hammaslääkärit Oy
  81 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kainuun Hoivataito Oy
  82 Sosiaali- ja terveysministeriö/Potilaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan säännöksillä
  83 Sosiaali- ja terveysministeriö/Kaste-ohjelman tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  84 Viranhaltijapäätökset
  85 Ilmoitusasiat
  86 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja


©