Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 21.03.2012 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2012 Pykälä 102Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 102
21.03.2012

 

Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta

 

295/65/658/2012

 

STLTK § 102

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus (19.12.2011 § 224) on talousarvion 2012 täytäntöönpano ohjeessa antanut tehtäväksi selvittää vammaispalveluiden asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisen.

 

Yksikkökoon kasvattamisella mahdollistetaan asumispaikkojen lisääminen samalla henkilökuntamäärällä. Yksi työntekijä siirtyy asumisenohjaajaksi, tämä mahdollistaa tukiasumisen lisäämisen. Lisäksi yövalvonnan järjestäminen tuo turvallisuutta ryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa asuville kehitysvammaisille henkilöille. Suunnitellussa ryhmäkodissa kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista asua joko yksin yksiössä tai jakamalla huoneisto kahden henkilön kesken. Ryhmäkotien koon kasvattamisella mahdollistetaan myös päivätoiminnan lisääminen sekä tilapäishoidon paikkojen määrän lisääminen.

 

Vammaispalveluiden vastuualueella Seudulla 1 on yhteensä yhdeksän (9) Kainuun maakunta -kuntayhtymän ylläpitämää ryhmäkotia. Osassa ryhmäkoteja on sisäilmaongelmia ja remontin tarvetta.

KAJAANI: Kalliokadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Kätön ryhmäkoti 6 paikkaa, Suksikadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Katajan ryhmäkoti seitsemän (7) paikkaa, Majakan ryhmäkoti viisi (5) paikkaa ja yksi yövalvottu ryhmäkoti Puistokulma 10 paikkaa.

VUOLIJOKI: Ryhmäkoti Ristokoti kahdeksan (8) paikkaa

RISTIJÄRVI: Esalan ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa

PALTAMO: Ryhmäkoti Kotitupa kuusi (6) paikkaa.

 

Kajaanin alueella toimivista ryhmäkodeista kolme - neljä (alustavan suunnitelman mukaan; Katajan, Kalliokadun, Kätön ja Suksikadun ryhmäkodit) siirtyvät Lohtajalla sijaitsevaan kerrostaloon os. Maahisentie 3. Maahisentie n ryhmäkotiin siirtyvät yksiköt varmistuvat myöhemmin. Ryhmäkodin käyttöön on alustavasti varattu yksi rappu, johon saadaan 18 asukaspaikkaa. Kyseisen kiinteistön saneeraus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, joten toiminta uudessa ryhmäkodissa voidaan aloittaa 1.7.2012.

 

Maahisentien ryhmäkotiin järjestetään yövalvonta. Yhdistettävien ryhmäkotien henkilökunta (16) siirtyy Maahisentien ryhmäkotiin siten, että yksi (1) henkilö toimii vastaavana ohjaajana, 12 henkilöä tekee 3-vuorotyötä, yksi (1) henkilö ohjaa Maahisentien päivätoimintaa, yksi (1) henkilö osallistuu Pihlajan päivätoimintaan ja yksi (1) työntekijä siirtyy asumisen ohjaajaksi. Asumisen ohjaajat siirretään osaksi Maahisentien yksikköä (yhteinen työnjohto, sosiaalitilat, yhteiskäyttö). Majakan ryhmäkodissa järjestetään asumista henkilöille, jotka eivät esim. liikuntakyvystä johtuen voi asua kerrostalotyyppisessä asunnossa. Asiasta on järjestetty tiimivastaaville tiedotustilaisuus 5.3.2012. Henkilökunta osallistuu ryhmäkoti uudistuksen suunnitteluun.

 

Ryhmäkotien asiakkaille ja edunvalvojille järjestetään kuulemistilaisuus tiistaina 20.3.2012 Pihlajan toimintakeskuksessa. Ryhmäkotiuudistus toteutetaan yksilöllisten palvelusuunnitelmien tarkistamisella. Lisäksi asiakkaiden osallisuutta tukevat Vammaiskasteen Kainuun osahankkeen työntekijät.

 

Kuusanmäen palvelukeskuksessa laitoshoitona toteutettu tilapäishoito siirretään ryhmäkoti Katajalta vapautuviin tiloihin ja muutetaan avohuollon yksiköksi. Tilapäishoitoyksikössä lasten ja aikuisten tilapäiset hoitojaksot toteutetaan eri viikoilla. Henkilökunta siirtyy yksikön mukana.

 

Kalliokadulta vapautuva kiinteistö voidaan vuokrata edelleen esim. perhehoitokäyttöön. Perhehoitajien rekrytointi on kesken.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä tehostetaan henkilöstön käyttöä, lisätään palvelun tarjontaa ja mahdollistetaan kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllinen asuminen. Muut Kajaanin kaupungin ryhmäkotikiinteistöjen vuokrasopimukset irtisanotaan.

 

Lisätietoja asiasta antavat va. perhepalvelujohtaja Terttu Huttu-Juntunen, puh. 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vammaispalveluiden suunnitelman asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisesta Seudulla 1 ja lähettää asian virkamies valmisteluun. Osa ryhmäkodeista ja asumisohjauksen toiminnasta siirretään Maahisentien kerrostalokiinteistöön ja toiminta muutetaan yövalvotuksi toiminnaksi 1.7.2012 alkaen. Tilapäishoitoyksikkö siirretään ryhmäkoti Katajalta vapautuviin tiloihin ja muutetaan avohuollon yksiköksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin perhepalvelupäällikkö Anna-Liisa Kainulaista ja vammaispalvelupäällikkö Arja Koskista, he olivat läsnä asian esittelyn aikana klo 13.58-15.01. Asia esiteltiin §:n 91 käsittelyn jälkeen.

 

Aila Kemppainen poistui kokouksesta tämän asian esittelyn aikana klo 14.45.

 

Lautakunta piti tauon asian esittelyn jälkeen klo 15.02-15.09.

 

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee vammaispalveluiden suunnitelman asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisesta Seudulla 1 ja lähettää asian virkamies valmisteluun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. _________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 21.03.2012 | Avaa haku

©