Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 21.03.2012 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2012 Pykälä 104Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 457
21.12.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 104
21.03.2012

 

Kainuun eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistys ry/Laboratoriopalveluiden järjestäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyspalveluissa

 

1215/18/180/2011

 

STLTK § 457

 

Kainuun eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama 1.12.2011 saapunut kirjelmä:

 

"Jäsenosastojemme henkilöjäsenet ovat epätietoisia laboratoriopalveluiden tulevista järjestelyistä, ja haluaisivat saada selkeän vastauksen asiaan.

 

Onko laboratoriopalvelut tarkoitus siirtää kajaanilaisten osalta kokonaan Keskussairaalan laboratorioyksikköön, vai olisikko mahdollista näytteenottoa jatkaa myös Kajaanin pääterveysasemalla?

 

Liikkumisen apuvälineitä käyttävät palveluntarvitsijat kokevat sairaalanmäelle nousun raskaaksi ja hankalaksi.

 

Kajaanin ulkopuoliset laboratorionäytteet otetaan kuntakeskuksissa, ja tuodaan Keskussairaalalle tutkittaviksi, jos vastaavanlainen käytäntö olisi mahdollista Kajaanin pääterveysasemalla se helpottaisi liikuntarajoitteisten asiointia.

 

Toivomme, että Kainuun maakunta kuntayhtymä selostaisi tilannetta lehdistössä."

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kirjelmän saapuneeksi ja lähettää asian virkamiesvalmisteluun.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

STLTK § 104

 

Radiologian ylilääkäri Pekka Ruuskan ja osastonhoitaja Seija Suurosen laatima vastine Kainuun eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistyksen (1.12.2011) jättämään kannanottoon koskien Satamakadun laboratorion näytteenoton siirtämistä keskussairaalan yhteyteen

 

Muutoksen perusteet

Patologian yksikön työtilat ovat olleet huonot jo pidempään. Tilakartoituksia on tehty, mutta sopivia tiloja ei KAKS:n läheisyydestä ole löytynyt, tarvittavat remontitkin huomioiden. Syksyllä 2011 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tarkasti patologian työtilat ja aiemmin tehtyjen tutkimusten tulokset työtilojen sopivuuden osalta ja totesi työtilat terveydelle haitallisiksi. Aluehallintovirasto (AVI) antoi määräyksen etsiä uudet työtilat tammikuun 2012 loppuun mennessä.

 

Koska laboratoriopalvelulla oli käytettävissään osittain vajaakäyttöistä laboratoriotilaa Satamakadun toimipisteessä, päätettiin patologian yksikkö siirtää sinne siksi ajaksi, että heidän uudet työtilansa valmistuvat 2012/2013. Tämän takia laboratorion oli siirrettävä näytteenotto lähes kokonaisuudessaan keskussairaalan näytteenoton yhteyteen, jossa on näytteenotolle 7 huonetta varusteltuna.

 

Terveyskeskuksen tarpeita varten Satamakadun toimipisteeseen jäi näytteenotto päivystystä ja osastokiertoja varten.

 

Näytteenoton saavutettavuus Kajaanissa

Näytteenoton saavutettavuus ja matkojen pidentymiset Kajaanissa on koettu hankaliksi etenkin vajaakuntoisimpien ja tällä hetkellä lähellä Satamakadun laboratoriota asuvien kannalta. Välimatkat saapua näytteenottoon ovat kohtuulliset ja jopa erinomaiset verrattuna Kainuun muihin kuntiin. Kajaaninkin sisällä on eriarvoisuutta välimatkojen suhteen, oli näytteenoton sijainti mikä hyvänsä.

 

Saavutettavuuden parantamiseksi jo alun alkaen otettiin mukaan joukkoliikennöinnistä vastaava taho (liikennöitsijä ja Kajaanin kaupunki / Pikku-Pete). Liikennöintiä on vielä laajennettu sovitusta, mikä tänä päivänä mahdollistaa laboratoriokokeisiin tulemisen kotiovelta keskussairaalaan laboratorion oven eteen asti alkaen klo 8.

 

Keskussairaalan pysäköintipaikat

Keskussairaalan pysäköintipaikkojen sijainti ja määrä eivät ole olleet kannanottojen mukaan tyydyttävällä tasolla. Tätä puutetta on pyritty korjaamaan ohjaamalla taksit odottamaan hiukan etäämmälle laboratorion näytteenotosta, jotta näytteenotossa kävijöille jäisi tilaa. Myös iso pysäköintialue sairaalan edessä (Sotkamontien puolella) on asiakkaittemme käytettävissä ja sieltä on opastus näytteenottoon.

 

Pyörätuoliasiakkaita varten on tehty luiska näytteenottoon johtavan jalkakäytävän alkuun helpottamaan kulkua. Lisäksi heillä on mahdollisuus käyttää sairaalan päärakennuksen sisäänkäyntejä ja liikkua sisäkautta näytteenottoon.

 

Ajanvarauksen vaikeus

Laboratorion ajanvarauksen painopisteen muuttuminen sähköiseksi on herättänyt huolta, koska kaikilla ei vielä ole mahdollisuutta asioida internetin kautta.

 

Näytteenoton tarpeellisuudesta ja tarvittaessa ajanvarauksesta huolehtii pyytävä hoitoyksikkö. Asiakas voi lisäksi itse varata ajan internetin kautta tai soittamalla laboratorion ajanvarausnumeroon. Vastaanottojen roolia ajanvarauksen tekemisessä korostamme entisestään, koska tällä tavalla asiakkaan kulku asioidessaan terveydenhuollossa = "hoitoprosessissa", tulee entistä järkevämmäksi ja terveydenhuollon voimavarat tulevat käytetyksi optimaalisesti.

 

Laboratorion resurssien keskittäminen Kajaanissa

Kajaanissa olemme jo pidempään tiedostaneet kahden näytteenottopisteen haitat henkilökunnan käytettävyyden kannalta.

 

Maakunnan tämän hetken taloustilanteeseenkin viitaten näytteenotto on järkevintä hoitaa keskitetysti ja hallittuna yhdessä paikassa. Näin näytteenottoa voidaan hallinnoida parhaiten ottaen huomioon myös henkilöstön riittävyys. Parantaaksemme asiakaspalvelua, olemme lisänneet sähköistä ajanvarausta, joka mahdollistaa keskussairaalan näytteenoton kohtuullisen lyhyen odotusajan.

 

Olemme seuranneet ajanvaraukseen varatun ajan riittävyyttä ja keskimääräisesti aika on ollut riittävä.

 

Lopuksi

Pahoittelemme sitä, että muutos oli hoidettava lyhyellä aikataululla, mutta ratkaisu on jo nyt lyhyellä seuranta-ajalla osoittautunut toimivaksi eivätkä kaikki ne uhkakuvat ole toteutuneet, jotka itsekin muutoksessa näimme. Laboratorion toimintaa seurataan kokoajan ja näytteenottoa pyritään parantamaan tarvittaessa. Viitaten huonoon taloustilanteeseen ja henkilökuntaresurssin joustavan käytettävyyteen tähtäämme jatkossakin siihen, että näytteenotto Kajaanissa hoidetaan yhdessä pisteessä tehokkaasti.

 

Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 08 6156 2021, 0500 686 024 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan radiologian ylilääkäri Pekka Ruuskan ja osastonhoitaja Seija Suurosen laatiman selvityksen vastauksena Kainuun eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistys ry:n kirjelmään laboratoriopalveluiden järjestämisestä Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyspalveluissa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 21.03.2012 | Avaa haku

©