Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2012 klo 10.00 - 16.44 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  88 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  89Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2011
  90 Vetoomus eläinlääkäriresurssien riittävyyden varmistaminen 1.5.-31.8.2012
  91Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2011 tilinpäätös
  92Talouden tasapainottamisohjelma vuodelle 2012
  93Talousarvion 2012 käyttösuunnitelman hyväksyminen
  94 Eron myöntäminen perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Ruokolaiselle
  95 Perhepalvelujohtajan viran auki julistaminen
  96 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  97 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon vuoden 2012 palvelusetelin myöntämisperusteiden tarkistaminen 1.4.2012 alkaen
  98 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet 1.1.2012 alkaen
  99 Mielenterveyskuntoutujien perhehoidon asiakasmaksu ja käyttövara 1.1.2012 alkaen
  100 Lasten perhehoidon asiakasmaksut, itsenäistymisvara ja käyttöraha 1.1.2012 alkaen
  101 Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito 1.1.2012 alkaen
  102 Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta
  103Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan
  104 Kainuun eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistys ry/Laboratoriopalveluiden järjestäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyspalveluissa
  105 Kajaanin kaupungin vammaisneuvosto/Kannanotto Pääterveysaseman, Satamakadun laboratorion näytteenoton siirtyminen Kainuun keskussairaalaan
  106 Kajaanin vanhusneuvosto/Satamakadun laboratorion näytteenoton siirtyminen keskussairaalaan - vanhusneuvosto ei pidä muutoksia hallittuina eikä järkevinä
  107Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi
  108 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kutsu katselmukseen Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo
  109 Täydennys puitesopimusten mukaisiin hinnantarkistuksiin 1.1.2012
  110 Coronaria Hoitoketju Oy/ilmoitus sopimuksen mukaisesta hinnantarkistuksesta
  111 Kajaanin Hautauspalvelu Oy/sopimuksen mukainen hinnantarkistus
  112 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Hoitopalvelu Jasmin avoin yhtiö
  113 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Teppanan Fysikaalinen hoitolaitos
  114 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Erikoissairaanhoidon saatavuus Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella
  115 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Toimeentulotukiasioissa ajan saaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle
  116 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Hallintolain 34 §:n mukainen kuuleminen yksityisten, ainoastaan kotipalvelun tukipalveluja tuottavien sosiaalipalvelujen palveluntuottajien kuuleminen rekisteristä poistamisen johdosta
  117 Pöytäkirjat
  118 Ilmoitusasiat
  119 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Moilanen Jonna varajäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Ahonen Esa sh-palvelujen tulosaluejohtaja
  Huttu-Juntunen Terttu va. perhepalvelujohtaja
  Nykänen Päivi ymp.th:n tulosaluejohtaja
  Saari Mauno terveysjohtaja
  Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja
  Kainulainen Anna-Liisa perhepalvelupäällikkö
  Koskinen Arja vammaispalvelupäällikkö


©