Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 11.04.2012 klo 10.00 - 14.15 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  121 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  122 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen 21.3.2012 §:n 97 tarkistaminen
  123 Palvelusetelin käyttöönotto vanhusten tehostetussa palveluasumisessa
  124 Kliinisen kemian hankintaesitys
  125 Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän hankinta
  126Investoinnit 2012
  127Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös
  128Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöraportti 2011
  129Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2011
  130 Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta
  131 Selvitys Ristokodin asumispaikkamäärän kasvattamisesta
  132 Selvitys Kehitysvammapalvelut Hakalan toiminnan järjestelyistä
  133 Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta asukkailta perittävä aterian hinta 1.1.2012 alkaen
  134 Kuhmon Kehitysvammaisten Tuki ry ja Sotkamon Kehitysvammaisten Tuki ry/Omaisjärjestöjen huoli perheiden ja kehitysvammaisten jaksamisesta
  135 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Intotalon osuuskunta/Asiointiapu Onnenapila
  136 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Katja Salonen
  137 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Maahiset
  138 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Toiminimi Mirja Suutari
  139 Itä-Suomen aluehallintovirasto/Sijaiskoti Satuniemi Oy
  140 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Marian Kartano Oy
  141 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Marian Kartano Oy
  142 Paikallinen virka- ja työsopimus siirtyvistä vuosilomaoikeuksista
  143 Sosiaali- ja terveysministeriö/Terveydenhuollon omavalvontaa tehostettava
  144 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Avoin turvallisuuskulttuuri edistää potilasturvallisuutta ja auttaa työnantajaa valvomaan toiminnan asianmukaisuutta
  145 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys liikkeelle
  146 Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös/Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys
  147Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) maksuja korotetaan vastaamaan paremmin omakustannusarvoja
  148Kuntatyönantajat/Terveydenhuollon työntekijöiden eettinen rekrytointi
  149 Ilmoitusasiat
  150 Viranhaltijapäätökset
  151 Katsaus
  152 Lausunto Valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Salomaa Seija palvelusuunnittelija
  Kukkonen Terhi projektisuunnittelija
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Kainulainen Anna-Liisa perhepalvelupäällikkö


©