Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 02.05.2012 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 02.05.2012 Pykälä 157Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 157
02.05.2012

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon talouskatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012

 

STLTK § 157

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto esittelee lautakunnan kokouksessa talouskatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2012.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee sosiaali- ja terveystoimialan talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2012 ja merkitsee talouskatsauksen tiedoksi ajalta 1.1.-31.3.2012.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Lautakunnalle jaettiin kokouksessa talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.3.2012.

 

Hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että maakuntahallitus antoi sosiaali- ja terveyslautakunnalle raamin vuodelle 2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vuoden 2012 talousarvioehdotuksen 2.11.2011 § 362 ja totesi, että jo toisen kerran peräkkäin on annettu sellainen raami, ettei käytännössä ole mahdollisuuksia annetun raamin puitteissa suoriutua asetetuista velvoitteista. Lautakunta totesi, että lakisääteisistä velvoitteista on huolehdittava raamista huolimatta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää maakuntahallitukselle ja -valtuustolle vuodelle 2012 lisätalousarviota 11,470 M€:a. Lisämäärärahaa tarvitaan henkilöstökuluihin 1,7 M€, asiakaspalveluiden ostoihin 6,4 M€, muiden palvelujen ostoihin 0,8 M€ ja tarvikehankintoihin 0,9 M€ sekä samalla pyydetään oikaisemaan tuloarviota 1,0 M€. Näihin ulkopuolisiin asiakaspalveluostoihin HUS:sta, OYS:ta ja lastensuojelusta ei voida vaikuttaa omilla toiminnoilla. Lisäksi omaishoidon tukeen varatut määrärahat eivät ole riittäneet myöntämiskriteerit täyttäville hakijoille ja lisätarve on noin 0,630 M€.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 02.05.2012 | Avaa haku

©