Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 02.05.2012 klo 10.00 - 15.15 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  154 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  155 DRG (Diagnosis Related Groups) hankkeen loppuraportti
  156Kainuun Ikääntymispoliittinen strategia Iän iloinen Kainuu 2030 -luonnos
  157 Sosiaali- ja terveydenhuollon talouskatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012
  158 Oikaisuvaatimus eläinlääkäripalvelujen riittävyyden varmistamisesta/Parviainen Antti
  159Lausunto Talvivaaran kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Sotkamo (KAIELY/5/07.04/2012)
  160 Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut 1.7.2012 alkaen
  161 Kainuun maakunta- kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista 1.6.2012 alkaen
  162 Kuhmon työkeskuksen asiakkaat/Kuhmon työkeskuksen sulku kesä-elokuu 2012
  163 Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajat/Suunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalvelut/kotona asumista tukevien palvelujen tehostetun kotihoidon 2.5.2012-29.9.2012 ajalla tapahtuva supistettu toiminta
  164 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012
  165 Tulliniemen vanhainkodin ja Kajaanin hoivayksikön yhdistäminen kansanterveyslain alaiseksi yksiköksi 1.6.2012 alkaen
  166 Kotihoidon palveluiden hankinta Barona Hoiva Oy:ltä
  167Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen 1.5.2012
  168 Oikaisuvaatimus/Talentia ry
  169 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n viestiin
  170 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Toiminimi Matin Kotiapu
  171Sosiaali- ja terveydenhuollon hankesalkku vuonna 2012
  172Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/"Toimintamalli ja rakenne sosionomikoulutukselle Kainuussa"
  173 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Palveluntuottajien tietojen poistaminen rekisteristä
  174 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/toimeentulotukihakemuksien käsittelyajat
  175 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Psykoterapia Psykologipalvelut Anne Leinonen Ky
  176 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/PlusTerveys Oy
  177 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Mehiläinen Oy
  178 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan etenemistä arvioidaan laajasti
  179 Sosiaali- ja terveysministeriö/Työsuojeluvalvonta on ammattitaitoista ja tuloksellista
  180 Ilmoitusasiat
  181 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Huusko Sirpa suunnittelija
  Ryhänen Aila projektipäällikko
  Nykänen Päivi ymp.terv.huollon johtaja
  Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja
  Saari Mauno terveysjohtaja


©