Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 23.05.2012 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.05.2012 Pykälä 188
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 188
23.05.2012

 

Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta

 

STLTK § 188

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus (19.12.2011 § 224) on talousarvion 2012 täytäntöönpano ohjeessa antanut tehtäväksi selvittää vammaispalveluiden asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisen. Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa 21.3.2012 § 102 ja 11.4.2012 § 130.

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi 11.4.2012 § 130 antamallaan päätöksellä, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallituksen päätöksen 19.12.2011 § 224 mukaisissa selvitystöissä otetaan huomioon Asiakaslain 7 § mukainen palvelu- ja hoitosuunnitelma ja 8 § asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi virkamiesvalmisteluna saadut selvitykset tiedoksi ja lähetti asian keskeneräisten selvitysten osalta edelleen virkamiesvalmisteluun.

 

Selvitystöitä Maahisentie 3:n turvallisuus-, kustannus- ja palvelujen on jatkettu. Kajaanin Pelastuslaitos velvoittaa kiinteistöön sprinklaus- tai paloilmoitin järjestelmän. Liitteen mukaisesti Kajaanin ryhmäkotien yhdistämisen viivästyminen vaikuttaa kehitysvammaisten henkilöiden palvelujentarjontaan sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouteen.

 

Liite nro: 1

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän virkamiehet ja Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja neuvottelivat 3.5.2012 Maahisentie 3 -varauksesta vammaispalveluille. Neuvottelussa päätettiin, että varaus Maahisentie 3 osalta perutaan, koska ko. kiinteistöön ei saneerauksen tässä vaiheessa enää voida asentaa turvallisuusvaatimuksien mukaisia järjestelmiä. Sovittiin, että lähdetään suunnittelemaan kehitysvammaisten asumisyksikköä työryhmänä Kajaanin Pietarin tarjoamaan kiinteistöön, minkä tilaratkaisuihin voidaan vaikuttaa saneerauksen yhteydessä. Päätettiin, että perustetaan työryhmä, joka valmistelee ja suunnittelee Kajaanin ryhmäkotien yhdistämishanketta yhteistyössä Kajaanin Pietarin kanssa. Kokouksen muistio on liitteenä

 

Liite nro: 2

 

Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden suunnittelussa Kajaaniin selvitetään myös muut vaihtoehdot.

 

Lisätietoja asiasta antavat va. perhepalvelujohtaja Terttu Huttu-Juntunen, puh. 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että annettujen selvitysten perusteella työryhmä selvittää ja suunnittelee Kajaanin Pietarin saneerauskohteen (Maahisentie 7:n) mahdollista käyttöönottoa. Lisäksi lautakunta edellyttää, että selvitetään myös muut mahdolliset vaihtoehdot.

 

Työryhmässä ovat omaisten ja henkilöstön edustajat Kajaanin ryhmäkodista, sairaalainsinööri, perhepalvelujohtaja, perhepalvelupäällikkö ja vammaispalvelupäällikkö.

 

Työryhmän tavoitteena on suunnitella tilaratkaisut kehitysvammaisten henkilöiden tarpeet ja turvallisuus huomioiden.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 23.05.2012 | Avaa haku

©