Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.05.2012 klo 10.00 - 16.20 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  182 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  183 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  184 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2012 kokousaikataulun muuttaminen
  185 Talvivaaran kaivoksen tarkkailuraportti vuodelta 2011
  186 Talouden kehykset vuodelle 2013
  187 Talouden tasapainottamisohjelma vuodelle 2012
  188Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta
  189 Oikaisuvaatimus/Järvinen Merja
  190Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen
  191Sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille vuonna 2012 myönnettävät kohdeavustukset
  192 Ensihoidon palvelutasopäätös
  193 Korjaus Muutokset ja toiminnanrajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 -asiaan
  194 Puitesopimuksen irtisanominen/Palvelukoti Onni Oy
  195 Asiakkaalle arvonlisäverottomien sosiaalipalvelujen myöntäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.6.2012
  196 Vanhuspalveluiden kotipalveluihin/siivouspalveluun palveluntuottajaksi Kainuun Martat ry
  197 Ikälain keskeisten sisältökokonaisuuksien pilotointi -osahanke
  198 Equity Action -hanke
  199LLW - Lifelong Wellbeing - Elinikäinen hyvinvointi -hanke
  200 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus kotihoidon palvelutoiminnan lopettamisesta ja samalla vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelitoiminnan lopettamisesta/Osuuskunta Kirjokansi
  201 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelitoiminnan ja kotipalvelun tukipalvelutoiminnan lopetteamisesta/Barona Hoiva Oy
  202 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Barona Hoiva Oy
  203 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Yksityisen sosiaalipalvelujen luvan lopettaminen, Palvelukoti Kanerva
  204 Viranhaltijapäätökset
  205 Ilmoitusasiat
  206 Katsaus
  207 Perhepalvelujohtajan viran täyttäminen

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Nykänen Päivi ymp.terv.huollon tulosaluejoht
  Kärnä Irma va. talousjohtaja
  Heikkinen Pirkko taloussuunnittelija
  Angerman Jukka ensihoitopäällikkö


©