Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 06.06.2012 klo 13:00 - 16:38 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  208 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  209 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  210Lausunto Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Sotkamo (PSAVI/91/04.08/2011)
  211 Perhekeskus Kajaaniin
  212 Kajaanin röntgenpalvelut
  213 Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön lomauttaminen
  214 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  215Talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-30.4.2012
  216Kainuun maakunta -kuntayhtymän Perhehoidon toimintaohjeen päivittäminen
  217Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Tieto toiminnaksi -lapsiperheiden päihdepalvelujärjestelmän kehittäminen Kainuuseen
  218Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Vanhat vireeseen, Kainuun osahanke 2013-2015
  219 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kirjallisten toimeentulotukihakemuksien käsittelyajat
  220 Kainuulaisen asukkaan kirje/Toimeentulotukilakia on uudistettava (L30.12.1997/142)
  221 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus toiminnan lopettamisesta/Tmi Salme Huovinen
  222 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus kotihoidon ja lyhytaikaishoidon palvelutoiminnan ja samalla vanhuspalveluiden palvelusetelitoiminnan lopettamisesta/Palvelukoti Onni Oy
  223 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Attendo Oy
  224  Sosiaali- ja terveysministeriö/Alaikäisten lasten kesäansioiden vaikutus perheen toimeentulotukeen
  225 Pöytäkirjat
  226 Ilmoitusasiat
  227 Katsaus
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Moilanen Pentti jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Malinen Martti varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Nykänen Päivi  ymp.th:n tulosaluejohtaja
  Huttu-Juntunen Terttu  va. perhepalvelujohtaja
  Ahonen Esa  hallintoylilääkäri
  Hämäläinen Markku  henkilöstöjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona 13.6.2012 klo 8.00-16.00 


©