Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2012 klo 12:10 - 16:40 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  259 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  260 Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminta
  261 Yksilöllisesti valmistettavien apuvälineiden hankinta ja niihin liittyvät palvelut
  262 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualueen ylilääkärin tehtävänkuvan muutos 1.1.2013 alkaen
  263 Työn- ja askartelunohjaajan viran lakkauttaminen 31.12.2012 alkaen ja vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikön viran perustaminen 1.1.2013 alkaen
  264Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (PSAVI/58/04.08/2011)
  265Talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-30.6.2012
  266 Oikaisuvaatimus/Kela Raimo
  267 Tilatoimikunnan jatko 1.1.2013 alkaen
  268 TEKES -hanke "Kainuun erikoissairaanhoidon kehittäminen"
  269 TUKEVA 3 -hankkeen hallinnoijan muuttaminen
  270 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio
  271 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilikartta vuodelle 2013
  272 Nopean diagnostiikan yksikön sairaansijamäärän laskeminen
  273 Iän iloinen Kainuu 2030 -strategia
  274 Kainuun Eläkeläisjärjestöjen Yhteistoimintayhdistys ry/Matkalipun hinnanalennus linja-autoliikenteessä
  275 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Valvontapäätökset
  276 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Medikierukka Oy
  277 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyajat
  278 Sosiaali- ja terveysministeriö/Suomesta ikäystävällisempi yhteiskunta
  279 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2013
  280 Sosiaali- ja terveysministeriö/Eläkelaitosten riskinottokykyä vahvistetaan
  281 Sosiaali- ja terveysministeriö/Muuntohuumeiden tehokkaampaa kieltämistä halutaan selvittää
  282 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/HES Sairaankuljetus Oy
  283 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Hilipakka Palvelut Oy
  284 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Coronaria Silmäklinikka Oy
  285 Pöytäkirjat
  286 Viranhaltijapäätökset
  287 Ilmoitusasiat
  288 Katsaus
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Rusanen Veikko  varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Härkönen Laila  hankintapäällikkö
  Saari Mauno  terveysjohtaja
  Nykänen Päivi  ymp.th:n tulosaluejohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on nähtävilla 5.9.2012 klo 8.00-16.00 Kainuun maakunta -kuntayhtymän kansliassa, Kauppakatu 1, 2.kerros 


©