Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.10.2012 klo 10:00 - 14:47 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  316 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  317 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  318 Syyskauden 2012 kokousaikataulun muuttaminen
  319 Mondo Minerals B. V. Branch Finland Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen täydennys (PSAVI/17/04.08/2011)
  320 Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (PSAVI/58/04.08/2011)
  321 Asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten julkisessa asumispalvelussa (tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidossa -ohjeen päivittäminen
  322Asiakaskohtaisen tuen myöntämisen perusteet tavalliseen palveluasumiseen ohjeistuksen muuttuessa
  323 Salmilan kehittäminen
  324Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.8.2012
  325 Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/AKI Aktiiviasiakas -hankkeen päättymispäivämäärän muutos
  326 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012
  327 Pohjois-Suomen aluehallintovirato/Valvontapäätös Tulliniemen vanhainkoti
  328 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Valvontapäätös Vuolijoen Hoivaosasto
  329 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Valvontapäätös Puolangan hoivaosasto
  330 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Valvontapäätös Puolangan Palvelukoti Koivuranta
  331 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Sankama Oy
  332 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Perioalfa Oy
  333 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Plusterveys Oy
  334 Pöytäkirjat
  335 Viranhaltijapäätökset
  336 Ilmoitusasiat
  337 Katsaus
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki  varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Nykänen Päivi  ymp. th:n tulosaluejoht.
  Salomaa Seija  palvelusuunnittelija
  Heikkinen Matti  perhepalvelujohtaja
  Huttu-Juntunen Terttu  perhepalvelupäällikkö
  Huttunen Anu  lakimies
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on nähtävillä 24.10.2012 klo 8.00-16.00 Kainuun maakunta -kuntayhtymän kansliassa, Kauppakatu 1, 2. kerros, Kajaani 


©