Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2012 klo 10:00 - 12:58 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  338 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  339 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  340Talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-30.9.2012
  341Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Kainuun vanhojen potilaskertomusdokumenttien sähköinen arkistointi (eA via XA)
  342 Rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut
  343Selvitys Kehitysvammaisten ryhmäkoti Katajan ja Majakan toiminnan järjestelyistä
  344 Täydennys Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 -asiaan
  345 Kainuun Eläkeläisjärjestöjen Yhteistoimintayhdistys ry/Matkalipun hinnanalennus linja-autoliikenteessä
  346 Valtuustoaloite:Omaishoidon tuen myöntäminen kaikille kriteerit täyttäville 2012
  347 Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi
  348 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arvioihin vuonna 2012
  349 Suomen Osteoporoosiliitto ry/aloite Osteoporoosipoliklinikoiden perustaminen yliopistollisiin ja muihin keskussairaaloihin
  350 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Yrjö ja Hanna Oy
  351 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/LähiTerveys Oy
  352 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Valmius Hyvinvointiin Group Oy
  353 Tehy ry:n Suomen Ensihoitoalan liitto ry:n kannanotto ensihoitopalvelujen palvelutasopäätösten valmistelusta
  354 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2013
  355 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden riittävyys on turvattava
  356 Sosiaali- ja terveysministeriö/Suomen ja Suomesta muuttavan sosiaaliturvaa selkeytettävä
  357 Sosiaali- ja terveysministeriö/Päivähoidon valtionhallinnon tehtävät opetus- ja kulttuuriministeriölle
  358 Viranhaltijapäätökset
  359 Pöytäkirjat
  360Ilmoitusasiat
  361 Katsaus
  362 Talvivaaran kaivokseen liittyvät asiat/tiedotteet
  363 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle siirrettävät kehittämishankkeet
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Rusanen Veikko  varajäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Heikkinen Pirkko  vs. talouspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on nähtävillä 28.11.2012 klo 8.00-16.00 Kainuun maakunta -kuntayhtymän kansliassa, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani 


©