Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.12.2012 klo 09:00 - 11:28 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  364 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  365 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  366 Valtuustoaloite: Vanhusten ympärivuorokautisten asumisen osto- tai omien hoivapalvelupaikkojen lisääminen
  367 Valtuustoaloite:Omaishoidon tuen myöntäminen kaikille kriteerit täyttäville 2012
  368Sanni Väisäsen lautakunta-aloite/Alle 18-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvät ongelmat tulee tuoda sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn
  369Talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.10.2012
  370Lisätalousarvio vuodelle 2012
  371Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) henkilöstösiirtosopimus
  372 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle siirrettävät kehittämishankkeet/täydennys
  373 Tunne perhehoito - Vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke - Kainuun pilotti
  374 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli/KaiTo-hanke
  375 Kiireellinen sairaansijavähennys konservatiivisella vastuualueella
  376 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle
  377 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Omena Palvelut Sutinen Oy
  378 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Lääkärikeskus Gyneko Oy
  379 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Lääkäri-Optiikka Silmäkulma Oy
  380 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/HES Sairaankuljetus Oy
  381 Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna 2013
  382 Työ- ja elinkeinoministeriö/Yksityisten sosiaalipalvelujen kasvu vaatii palvelumarkkinoiden kehittymistä
  383 Sosiaali- ja terveysministeriö/Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2013
  384 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sairausvakuutuksen säästöt toteutumassa
  385 Sosiaali- ja terveysministeriö/Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2013
  386Sosiaali- ja terveysministeriö/Toimeentulotuki 1.1.2013
  387 Sosiaali- ja terveysministeriö/Ministeriryhmä päätti palvelurakenteen selvitystyöryhmästä
  388 Talvivaaran kaivokseen liittyvät asiat/tiedotteet
  389 Viranhaltijapäätökset
  390 Pöytäkirjat
  391 Ilmoitusasiat
  392 Katsaus
  393 OYS-erva aluekokeiluhankkeen loppuraportti
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Väisänen Sanni jäsen
  Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Huovinen Tuula  sihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on nähtävillä 27.12.2012 klo 8.00-15.00 Kainuun maakunta -kuntayhtymän kansliassa, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani 


©