Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 31.08.2005


 Pykälä   Otsikko
  172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  173 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  174 Edunvalvojan sijaisena toimimisesta perittävät korvaukset ja edunvalvojan palkkion lisämaksun määräytymisen perusteet sekä edunvalvojan erityistä ammattitaitoa vaativasta tehtävästä perittävä palkkio
  175 Ilmoitusasiat
  176 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto / NK Fosterage Oy
  177 Koti- ja siivouspalvelu Helpperin ilmoittautuminen vanhusten kotihoitopalvelujen tuottajaksi palvelusetelijärjestelmään
  178 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto / Palvelukeskus Pekkala
  179 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry / Esitys aikuisneuvolatoiminnan kehittämiseksi Kainuussa
  180 Potilasasiamiespalveluiden myynti
  181 Sosiaali- ja terveyslautakunnan syyskauden 2005 kokousaikataulun täydentäminen ja muuttaminen
  182 Esitys maakunnallisen päihdetyöryhmän perustamisesta
  183 Esitys alkoholiohjelman 2004-2007 kumppanuuden solmimisesta Kainuussa
  184 Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksienhoito -vastuualueen tulosyksikkömuutokset
  185 SPR Kuhmon Osasto Sairasautot/oikaisuvaatimus sairaankuljetusta ja ensihoitoa koskevaan hankintaan
  186 Aloite yksityisten hoiva- ja hoitokotien valvonnasta
  187 Aloite liukuesteiden hankkimisesta yli 70 vuotta täyttäneille kainuulaisille
  188 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006 tulosalueittain
  189 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
 
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen Päiviymp.th. tulosalueen johtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Jääskeläinen Juhaedunvalvontavastaava


©