Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 14.09.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 14.09.2005 / Pykälä 191Sosiaali- ja terveyslautakunta § 191 14.09.2005

Pöytäkirjantarkastajien valinta

STLTK § 191

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi
Ilkka Horton ja Raili Kemppaisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.
_________©