Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 14.09.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 14.09.2005 / Pykälä 194Sosiaali- ja terveyslautakunta § 194 14.09.2005

Vanhuspalveluiden ostoina hankittavat asumispalvelut

STLTK § 194

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 16.3.2005 (§ 54) aloittaa palvelujen kilpailuttamisesta ja siitä että kilpailutus aloitetaan kevään 2005 aikana vanhuspalveluista. Lisäksi lautakunta päätti, että ostoina hankittavien palvelujen kilpailuttaminen toteutetaan jatkossa kunkin tulosalueen kohdalla tulosalueen aikataulun mukaisesti ja hankintaan liittyvät asiakirjat ja toimenpiteet valmistellaan ao. tulosalueilla yhdessä palvelujen hankintaan perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankintatoimi pyysi tarjoukset konsulttipalvelusta 20.5.2005. Määräaikaan 7.6.2005 mennessä tarjouksensa jätti neljä palvelujen tuottajaa. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja on 17.6.2005 tekemällään viranhaltijapäätöksellä § 490 päättänyt, että konsulttipalvelu hankitaan Efeko Oy:ltä.

Lokakuun 4. päivä järjestetään kilpailuttaminen ja ostopalvelusopimukset -seminaari Kajaanissa. Seminaaripäivä jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen ja kohdetyhminä on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet, kilpailuttamiseen osallistuvat maakunta -kuntayhtymän esimiehet ja asiantuntijat sekä asumispalvelujen tarjouskilpailuun osallistumisesta kiinnostuneet palvelujen tuottajat.

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen sekä

2) päättää, ettei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista muuttaa voimassa olevia kuntakohtaisia asiakaspalvelumaksujen maksukäytäntöjä, vaan ne otetaan uudelleen tarkasteluun palvelujen kilpailutuksen valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Kaisa Tolonen ja Ilkka Horto esteellisinä poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12:30-12:33.

Puheenjohtaja totesi, että koska pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Ilkka Horto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi on hänen tilalleen valittava pöytäkirjan tarkastaja.

Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi tähän pykälään valittiin Ahti Leinonen.

Hyväksyi.
________©