Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 14.09.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 14.09.2005 / Pykälä 195
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 195 14.09.2005

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1.-31.8.2005

STLTK § 195

Koko maakunta -kuntayhtymän sekä sosiaali- ja terveystoimialan taloudentoteutuman kokonaistilanne sekä erillisenä henkilöstökulujen toteutuma 1.1.-31.8.2005 väliseltä ajalta on koottu liitteisiin 3 ja 4.

Liite nro: 3-4

Sosiaali- ja terveydenhuolto -toimialan talouden ja toiminnan seurantaraporttiin ajalta 1.1.-31.8.2005 on koottu tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä toteutumisvertailut sosiaali- ja terveystoimialalta tulosalueittain. Raportti liitteenä 5.

Liite nro: 5

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. (08) 6156 7335, 044-7101 335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talouden ja toiminnan seurantaraportin 1.1.-31.8.2005 väliseltä ajalta tiedoksi sekä päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

Kokouksesta poistui tämän asian käsittelyn aikana Maija Rissanen klo 13:52 ja Juha Mustonen klo 14:45.

Lautakunta piti tauon klo 14:01-14:10.
_________©