Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 14.09.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 14.09.2005 / Pykälä 196Sosiaali- ja terveyslautakunta § 196 14.09.2005

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006

STLTK § 196

Tulosalueiden vuosisuunnitelmaesitykset valmistuvat lautakunnan kokoukseen mennessä ja ne jaetaan lautakunnalle kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa ohjeistusta jatkovalmistelulle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

Kokouksesta poistui tämän asian käsittelyn aikana Hannu Juntunen klo 15:55, Kaisa Tolonen klo 16.10 ja Anneli Määttä klo 16.11.
________©