Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 14.09.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 14.09.2005 / Pykälä 197


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 197 14.09.2005

Katsaus

STLTK § 197

Sosiaali- ja terveysjohtaja esitteli:

1) Maakuntahallituksen on 30.8.2005 § 203 hyväksymän esityksen henkilökuntaetuuksista.

2) Kainuulaisille lääkäreille yhteistyössä kainuulaisten työterveyshuoltojen, Kainuun lääkäriyhdistys ry:n ja Pfizer Oy:n kanssa Kajaanin Kaukametsässä järjestettävän VIRITYS- työhyvinvoinnin kolmeosainen kohtaamissarjan ohjelman . Luennoitsijana toimii professori Esa Saarinen.

4) Työn vaativuuden arviointijärjestelmän valmisteluprosessin.

5) Kuntapalvelurakenneprosessin valmistelun etenemistä.

Lisäksi lautakunnalle jaettiin 4.10.2005 järjestettävän Kilpailuttaminen ja ostopalvelusopimusten -seminaarin ohjelma

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi tiedoksi.
_________©