Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.12.2004


 Pykälä   Otsikko
  43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  44 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  45 Perhepalvelun johtaja
  46 Vanhuspalvelujohtajan virka
  47 Terveysjohtajan virka
  48 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten palvelujen tulosalueen johtamistehtävät
  49 Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtamistehtävät
  50 Sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtamistehtävät
  51 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio
  52 Terveyskeskuksen vastaava lääkäri
  53 Mielenterveyslain 11 §:n tarkoittama psykiatrisesta hoidosta vastaava lääkäri
  54 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalihuollon johtava viranhaltija
  55 Toimeentulotuen käsittelyssä noudatettavat periaatteet ja soveltamisohjeet
  56 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet vuonna 2005
  57 Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet vuonna 2005
  58 Kotihoidon tukipalvelumaksut vuonna 2005
  59 Lastensuojelun perhehoitajien palkkiot ja korvaukset
  60 Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitokodeissa perittävät maksut vuonna 2005
  61 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  62 Rekisterinpitäjä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja terveydenhuollon toimintayksikön määrittäminen
  63 Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden palvelupaikat
  64 Maakunnan subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista
  65 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset tammi-helmikuussa 2005

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Repo Marjattasihteeri
  Leskinen Hannusosiaali- ja terveysjohtaja
 
  Ahonen Esatyövaliokunnan jäsen
  Pikkarainen Maritatyövaliokunnan jäsen
  Pikkarainen Saaratyövaliokunnan jäsen
  Pääkkönen Tuomotyövaliokunnan jäsen
  Yliniemi Kalevityövaliokunnan jäsen
  Ylävaara Helenatyövaliokunnan jäsen
  Kiira Tarjatyövaliokunnan jäsen
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Varimo Pertti
  Huovinen Matti
  Tolonen Eija


©