Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.12.2004


 Pykälä   Otsikko
  66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  67 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  68 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrääminen 01.01.2005
  69 Päätösvallan delegointi ympäristöterveydenhuollon asioissa
  70 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  71 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalihuollon johtava viranhaltija
  72 Sotainvalideille järjestettävät sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut
  73 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Haataja Pauliinavarajäsen
  Leskinen Hannusosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
 
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Pääkkönen Tuomoterveysjohtaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Nykänen Päiviymp.th:n tulosalueen johtaja
  Pikkarainen Marita
  Kiira Tarjatyövaliokunnan jäsen


©