Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2006


 Pykälä   Otsikko
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Ilmoitusasiat
  4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoituksia uusista palveluhinnoista
  5 Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö/Kalevalan kuntoutuskodin ilmoittautuminen palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi
  6 Palvelukoti Sinivakka Oy:n ilmoittautuminen palvelusetelijärjestelmään vanhusten tehostetun palveluasumisen/kotihoitopalveluiden palveluntuottajaksi
  7 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Kanerva Oy:n Tipaskoti
  8 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Syvälammen Palvelukoti Oy
  9 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Marian Kartano Oy
  10 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
  11 Muutokset vuoden 2005 talousarvioon
  12 Viranhaltijapäätökset
  13 Kajaanilaisen asiakkaan kirje koskien Kajaanin terveyskeskuksen ajanvarauksen palvelutasoa ja toimintaa
  14 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry:n kannanotto liittyen suun terveydenhuollon johtamiseen, nimikkeistön käyttöön
  15 Ortopedian ostopalvelut vuodelle 2006
  16 Radiologian ostopalvelut vuodelle 2006
  17 Tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman 2005 toteutuminen
  18 Tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2006
  19 Osallistuminen teholääketieteen osa-aikaisen professuurin kustannuksiin
  20 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet vuonna 2006
  21 Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitokodeissa ja yksityisissä hoitokodeissa maakunnan asiakkailta perittävät maksut 1.2.2006 alkaen
  22 Avohoitona toteutettavan lyhytaikaishoidon maksut 1.2.2006 alkaen
  23 Kotihoidon maksut 1.2.2006 alkaen
  24 Kotihoidon tukipalvelumaksut 1.2.2006 alkaen
  25 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.1.2006
  26 Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä hoitokodeissa v. 2006
  27 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet
  28 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
 
  Ahonen Esavs.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Tiri Helmivs. hallintoylihoitaja
  Selesniemi Pirjotalouspäällikkö
  Tolonen Astatalousjohtaja


©