Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 08.02.2006


 Pykälä   Otsikko
  29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  30 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  31 Katsaus luottamushenkilön ja virkamiehen esteellisyyssäännöksistä
  32 Ilmoitusasiat
  33 Perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakon maksaminen
  34 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Yrjö ja Hanna-säätiö Onnela-koti
  35 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Arvola-koti Ry
  36 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Palvelutalosäätiö
  37 Huumeiden käyttäjien hoito: varhaispuuttumisesta kuntoutukseen -hankkeen loppuraportti
  38 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankehakemukseen
  39 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Perhekeskukset Kainuuseen
  40 Potilasasiamiestoiminnan arviointikertomus toimintavuodelta 2005
  41 Anu Tervon ja Satu Kemppaisen oikaisuvaatimus
  42 Eija Määtän oikaisuvaatimus irtisanomisasiaan
  43 Eija Määtän oikaisuvaatimus palkattoman virkavapaan epäämiseen
  44 Asiakkaalle arvonlisäverottomien sosiaalipalvelujen myöntäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.3.2006 alkaen
  45 Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.3.2006 alkaen
  46 Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä hoitokodeissa v. 2006
  47 Lastensuojelun perhehoitajien palkkiot ja korvaukset 1.1.2006
  48 Opiskelijaterveydenhuollon nykykäytännöt Kainuussa
  49 Kuhmon terveyskeskuksen sisäilman laatuun liittyvä selvitys
  50 Lääkelain muutos ja sen mukainen tehtävien delegointi
  51 Kansanterveyslain 22 §:n mukaiset korvauslaskelmat vuonna 2006
  52 Talousarvion 2006 täytäntöönpano-ohjeet
  53 Lautakunnan päätösvallan delegointi
  54 Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla
  55 Projektisuunnitelma keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailuista v. 2005 ja 2006
  56 Järjestöille vuonna 2006 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet
  57 Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystyksen maksujen tarkistus 1.3.2006 alkaen
  58 Kainuun työterveyden maksut 1.3.2006 alkaen
  59 Kotihoidon järjestäminen Paltamossa
  60 Kuhmon Vanhustentaloyhdistys ry:n kirje koskien asumispalveluiden ostamista Kuhmon Siikalahti-kodista
  61 Valtuustoaloite: Siikalahti -kodin toimintaedellytysten selvittämisestä ja toiminnan jatkamisesta
  62 Kannanotot Kainuun maakunta -kuntayhtymän johtosäännöistä
  63 Viranhaltijapäätökset
  64 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Martikainen Ulla-Maijavarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Aarnio Tuijakaupungin lakimies
  Heikkinen Arjatulosyksikön päällikkö
  Lukkari Marja-Leenahankevastaava


©