Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 01.03.2006


 Pykälä   Otsikko
  65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  66 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  67 Ilmoitusasiat
  68 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoituksia hintojen tarkistamisesta
  69 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Onni
  70 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Frendos Liikunta- ja Palvelukeskus ky
  71 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Marian Hovi, Marian Kartano
  72 Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen II-vaihe
  73 Kotona järjestettävän turvapalvelun käyntimaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa v. 2006
  74 Sosiaalihuoltolain muutos/Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi
  75 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Mauno Ruuskan valituksen johdosta
  76 Elintarvikevalvontasuunnitelman 2005 toteutuminen
  77 Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2006
  78 Valtuustoaloite: Toimeentulotuen laskennallisen osan siirto KELAn hoidettavaksi etuuksien ja palkkatyön yhteensovittamiseksi Kainuussa
  79 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö
  80 Kannanotot Kainuun maakunta -kuntayhtymän johtosäännöistä
  81 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja


©