Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.03.2006


 Pykälä   Otsikko
  82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  83 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  84 Lausunto Mondo Minerals Oy:n Sotkamon kaivoksen ja tehtaan laajentamista koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta
  85 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin varahenkilön valitseminen
  86 Tarjoukset Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta
  87 Tarjoukset Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta
  88 Ilmoitusasiat
  89 Päätösvallan delegointi elintarvikelain (23/2006) mukaisissa asioissa
  90 Oulun lääninhallituksen päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin
  91 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Asumis- ja hoivapalvelut Kotikoivu
  92 Mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueen palvelumaksuja Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 1.4.2006
  93 Mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueen asumispalvelun asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 1.4.2006 alkaen
  94 Esitys maakunnallisen väkivaltatyöryhmän perustamiseksi
  95 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalveluiden toteutusperiaatteiden täydentäminen
  96 Sosiaaliasiamies Tuula Kinnusen selvitys sosiaalimiestoiminnasta vuodelta 2005
  97 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet
  98 Viranhaltijapäätökset
  99 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Martikainen Ulla-Maijavarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Leskinen Hannumh:n pj
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö, sihteeri
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Tuokko Ilkkakaivospäällikkö
  Härkönen Lailalogistiikkapäällikkö
  Malin Marjavamm.palvelupäällikkö
  Karjalainen Anusosiaalityöntekijä


©