Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 110
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 110 12.04.2006

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2006 käyttösuunnitelma

STLTK § 110

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.11.2005 § 234 sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2006. Lautakunnan hyväksymän talousarvion kokonaisraami oli 156.609.000 euroa. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2006 talousarvion 19.12.2005 § 94.

Valtuuston hyväksymään vuoden 2006 talousarvioon tehtävinä muutoksina on talousjohtajan kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittu tulojen lisäys +1 milj. euroa, henkilöstömenojen vähennys noin -2 milj.euroa, ostojen lisäys + 4,5 milj.euroa sekä aineiden ja tavaroiden lisäys + 1 milj.euroa, joten nettolisäys on noin 2,5 milj. euroa.

Liitteenä on vuodelle 2006 laadittu sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma, jossa on huomioitu edellä luetellut muutokset tulosalueittain. Käyttösuunnitelman loppusumma on 159.059.000 euroa ja siinä on kasvua vuoden 2006 talousarvioon verrattuna 1,6 %

Liite nro: 1

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. (08) 6156 7335, 044-7101 335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) omalta osaltaan hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2006 ja

2) saattaa sen edelleen maakuntahallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Raili Kemppainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.20. Pentti Moilanen toimii pöytäkirjantarkastajana tästä pykälästä lähtien.

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja veti päätösehdotuksensa pois.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:
Sosiaali- ja terveystoimialan budjetin kokonaissuummaa korotetaan edellä esitetyn lisäksi 1,2 miljoonalla eurolla, joka on tämänhetkisen toteutuman mukainen. Korotus kohdennetaan henkilöstömenoihin.

Henkilöstömenojen säästötavoite 2 milj.euroa on kohtuuton. Se on henkilöstön jaksamisen kannalta kestämätön ja epärealistinen. Se merkitsee toteutettuna, että Kainuun hallintokokeilun tavoitteena ollut tarpeellisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen Kainuun reuna-alueita myöten ei toteudu.

Lautakunta saattaa asian edelleen maakuntahallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.©