Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 111Sosiaali- ja terveyslautakunta § 111 12.04.2006

Toiminnan rajaus ja jatkosuunnitteluohjeet

STLTK § 111

1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta

Kajaanin seutu
Toiminta kuten kesällä 2005 eli lomien keskitys pääosin viiden (5) viikon ajalla 26.6.-30.7.2006. Paltamossa, Ristijärvellä, Vuolijoella ja Lehtikankaalla vastaanottotoiminta on suljettu em. aikana, päivystysvastaanotto (hoitajat+lääkärit) on Kajaanin terveysasemalla.
Lääkärisijaisia eripituisiksi ajoiksi saadaan kuusi (6) 4. vuosikurssin kandia.

Lääkärit Kajaanin seudun sairaala:
- kolme (3) lääkäriä, joista kaksi (2) kesäsijaista ja yksi kokenut myös konsultoivana lääkärinä. Kaksi (2) viikkoa heinäkuun alussa kokenut lääkäri lainassa vastaanotolta

Lääkärit vastaanotto:
- seitsemän (7) lääkäriä, joista kesäsijaisia kolme (3): yksi 29.5.-31.7, yksi 3.7.-6.8 ja yksi 1.6.-31.7.
- yksi (1) kesäsijainen 29.5.-22.6.2006 ja 31.7.-13.8.2006 Paltamo;
26.6.-28.7.2006 Paltamo-Ristijärvi-Vuolijoki-Kajaani, vuodeosaston ja hoivaosastojen kierrot, kotisairaanhoitopalaverit, INR-vastaukset, reseptien uusiminen, Kajaanissa päivystysvastaanotto
- kesäsijaisten konsultoiva lääkäri Teija Loukusa-Nieminen ajalla 26.6.-14.7.2006 ja Aaro Tolonen ajalla 17.-28.7.2006

Hoitajat
- yksi (1) kansanterveyshoitaja (kiireelliset)
- viisi (5) päivystävää sairaanhoitajaa (yksi (1) tarkkailu, neljä (4) ajanvaraus- ja vastaanottohoitajaa)
- kaksi (2) terveyskeskusavustajaa Teppanan terveysasemalla
- kolme (3) terveyskeskusavustajaa keskustan terveysasemalla
- yksi (1) työllisyysvaroin palkattu 1,5 kk/ reseptiliikenne ja arkisto
- 1-2 tekstinkäsittelijää

Sotkamo
- töihin tulee kesäksi kolme (3) 4. vuosikurssin kandia
- viikolla 22-23 näin ollen seitsemän (7) lääkäriä (koostuu osittain vajaista työviikoista)
- viikot 24-25 kuusi (6) lääkäriä
- viikko 26 4,8 lääkäriä
- viikot 27-28 viisi (5) lääkäriä
- viikot 29-30 kuusi (6) lääkäriä
- viikot 31-32 seitsemän (7) lääkäriä
- viikko 33 viisi (5) lääkäriä

Kuhmo
- kaksi (2) 4. vuosikurssin kandia kesä-heinäkuun.
- lisäksi ad. 7.6.2006 kaksi (2) MedOnen lääkäriä ja kaksi (2) samasta firmasta ad. 31.8.2006.
- työterveyshuollon lääkäri on pois kesä-, heinä- ja elokuun lomalla (erillissopimus 28.11.2005)
- Hoitoketjulta tulee ainakin yksi lääkäri kesäkuun alusta ja toivottavasti jatkossa MedOnen tilalle tarvittavat.

Ylä-Kainuu
Sulku toteutetaan 26.6.-30.7.2006 eli juhannukselta viisi (5) viikkoa.

Toiminta Hyrynsalmella ja Puolangalla
Paikalla päivystävät sairaanhoitajat arkisin ma-pe 8-15 (yksi/paikkakunta)
lääkäri käy ko. paikkakunnilla 1-2 kertaa/viikko:
- kiertää vuodeosaston
- uusii reseptit
- tarkistaa INR:t (mitkä tuolloin katsottavana)
- muut juoksevat asiat

Päivystävät hoitajat antavat suoraan ohjeellisia aikoja Suomussalmen päivystävälle lääkärille. Päivystävät hoitajat ajoittavat lomansa niin, että yksi henkilö ei vastaa toiminnasta koko aikaa. Viime vuosi koettiin tässä suhteessa erittäin raskaaksi.

Laboratorio toimii ko. paikkakunnilla sulun aikana kaksi (2) päivää Hyrynsalmella ja kolme (3) päivää Puolangalla. Tarkat päivät ovat sopimatta. Vs.vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan ylilääkäri Aaro Tolosen ehdotus on että maanantaisin ja torstaisin laboratorio toimii Hyrynsalmella sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin Puolangalla.

Toiminta Suomussalmella
Lääkärit:
Töissä neljä (4) kesäkandia (kaksi (2) Puolangalta, kaksi (2) omaa)
kolme (3) eurovaiheen lääkäriä (ovat jo nyt töissä Suomussalmella)
yksi (1) oma vakituinen lääkäri

Pyrimme pitämään niin päivystys- kuin vastaanottomiehityksen Suomussalmella mahdollisimman hyvänä ko. aikana, jotta päivystys ei ruuhkautuisi kohtuuttomasti. Tämän takia Suomussalmella vastaanotolla ja päivystyksessä hoitajilla on normaali miehitys sulun aikana.

Päivystys Suomussalmella:
- arkisin ma - pe klo 8-16 kaksi (2) päivystäjää
- arkisin ma - to klo 14-20(22) yksi (1) päivystäjä
- viikonloppuisin pe klo 16 (18) - ma klo 8 yksi (1) ulkopuolinen päivystäjä

Röntgen ja laboratorio toimivat sulun aikana Suomussalmella normaalisti.

Tiedotus:
- viime kesän kokemuksista ehkä huonoiten viesti meni perille keskussairaalan poliklinikoille, sieltä määrättiin kontrolleihin ja kontrollikokeisiin normaalisti, vaikka tieto sinne välitettiin ennen sulkua ja se vielä uusittiin sulun aikana kun ongelmia ilmaantui

- Ylä-Kainuun väestö oli asiasta kohtuullisen hyvin perillä jonkin verran oli ruuhkaa reseptien uusinnassa Hyrynsalmella, tätä koetetaan välttää tehostamalla tiedotusta.

Kommentteja viime vuoden toiminnasta:
- jonkin verran oli päiviä jolloin ohjeelliset ajat olivat pahimmillaan 3-4 tuntia myöhässä, näitä tilanteita selvitettiin "talkoilla" ja asiakkaiden kanssa neuvottelemalla. Päivinä, jolloin päivystykseen tulee useampia vuodepaikkaa ja tarkkailua vaativia potilaita tulemme olemaan taas tiukoilla, mutta uskomme kuitenkin asioista selvittävän
- iltapäivien ruuhkaa koetamme petrata sillä että iltapäivystäjä aloittaa jo klo 14.00.

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoitopalvelut:

Osasto 13 Suljettu 19.6.-16.7.2006
A-klinikka Suljettu 10.7.-21.7.2006

Suun terveydenhuolto:

Operatiivisen hoidon vastuualue:

Kirurgia:
- Päiväkirurgia suljettu 26.6.-6.8.2006
- Osasto 7 suljettu 3.7.-6.8.2006
Korvatautien poliklinikka suljettu 26.6.-16.7.2006

2. Sairaanhoidon palvelut

Sairaanhoidon palveluissa toiminnan sulkuja ja supistuksia toteuteaan saman aikaisesti kuin palvelujen käyttäjien toiminta supistuu vastaanotoilla ja osastoilla

Työterveyshuolto:
- Paltamo/Ristijärvi toimipisteet suljettu ajalla 26.6.-30.7.2006
- Puolanka/Hyrynsalmi toimipisteet suljettu ajalla 26.6.-30.7.2006

Radiologia:
- KAKS 19.6.-30.7.2006 aikana vain päivystystutkimuksia
- Paltamon terveysaseman röntgen on suljettuna kesän ajan

Laboratoriopalvelut:
- patologian rajoitettu toiminta ajoittuu 26.6.-30.7.2006
- Keskussairaalassa:
- Kliininen fysiologia ja Isotooppitutkimukset
- tehdään vain päivystystutkimuksia 26.6-28.7.2006
- luuntiheysmittauksia tehdään ajanvarauksella
- Kliininen neurofysiologia
- tehdään vain päivystystutkimuksia 26.6-28.7.2006
- Laboratorion erityisanalytiikka
- määritystiheyttä alennettu päivystystutkimuksia lukuunottamatta

Terveysasemien laboratoriot:
- Paltamon, Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien laboratoriot sul- jettu 26.6- 30.7.2006 välisen ajan.
- Hyrynsalmen ja Puolangan terveysaseminen laboratorioden päivystysajoista ilmoitetaan myöhemmin
- Kuhmon , Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien laboratorioissa 26.6-30.7.2006 välisenä aikana päivystystoiminta

Ensihoito, anestesia ja tehohoito:

Leikkaustoiminta:
- toimii supistettuna 26.6.-6.8.2006

Tehohoito:
- Teholla ei voida supistaa toimintaa kesällä, koska kuormitus on ke-
säisin jatkunut ennallaan leikkaustoiminnan supistamisista huoli-
matta

Välinehuolto:
- sulut voidaan määrittää sen jälkeen kun on tiedossa muut sulku-
suunnitelmat
- Hyrynsalmella, Paltamossa ja Ristijärvellä välinehuolto on kiinni ja
välineistön huolto tapahtuu KAKS:ssa, muissa
kunnissa normaali toiminta

3. Perhepalvelut

Lasten somaattiset sairaudet: ei sulkuja, toimii vajaalla

Naistentaudit: ei sulkuja

Lasten psykiatria: osasto: sulku 23.6.-1.8.
poliklinikka : sulku 3.7.-21.7.2006

Nuorisopsykiatria: osasto sulku 14.7.-15.8.2006
poliklinikka: ei sulkua

Perheneuvola: Kajaani sulku 10.-21.7.2006
Ylä-Kainuu sulku 17.21.7.2006

Erityishuollon poliklinikka: sulku 1.-30.7.2006

Neuvolat toimivat supistetusti Ylä-Kainuussa
3 päivää/viikossa Suomussalmella
2 päivää/viikossa Puolanka ja Hyrynsalmi

Opiskelijaterveydenhuolto: sulku 26.6.- 30.7.2006

4. Vanhuspalvelut

Vanhusten päivätoiminta, Kajaani suljettu 12.6.-9.7.2006

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee toiminnan rajauksista ja antaa jatkosuunnitteluohjeet.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Täydennetään toiminnan rajauksia seuraavasti:

Konservatiivinen vastuualue:
Ihotatien poliklinikan sulut: 26.5.2006 ja 17.7.-4.8.2006.
Neurologian poliklinikka: sulku 12.6.-9.7.2006 (lukuunottamatta neuropsykoligi ja aikaisemmin sovitut ajanvarauspoliklinikat: 21.-22.6., 28.-29.6., 5.-6.7., 12.-14.7.2006).
Keuhkosairauksien poliklinikka:sulku 26.6.-23.7.2006.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi.©