Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 114Sosiaali- ja terveyslautakunta § 114 12.04.2006

Erja T. Huotarin oikaisuvaatimus

894/32.321/2005

STLTK § 114

Erja T. Huotari on 8.3.2006 lähettänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle 9.3.2006 saapuneen oikaisuvaatimuksen koskien tulosyksikön päällikkö Juha Korhosen tekemää päätöstä työterveyshoitajan työsopimussuhteisen tehtävän täyttämistä Kuhmon toimipisteessä.

Liitteenä olevassa 9.3.2006 saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan Huotari vaatii tehdyn päätöksen mitätöintiä ja ko. työtehtävää hakeneitten hakupapereiden uusintatarkastelua suhteessa muodolliseen ja kokemukselliseen pätevyyteen.

Liite nro: 4

Kainuun maakunta -kuntayhtymän työterveyshuollon Kuhmon toimipaikkaan on 25.11.2005 mennessä ollut haettavana yksi (1) työterveyshoitajan työsopimussuhteinen tehtävä.

Kuhmon toimipaikan työsopimussuhteiseen työterveyshoitajan tehtävään haki määräaikaan mennessä viisi (5) henkilöä, joista kelpoisuusehdot täytti kolme (3). Haastatteluun kutsuttiin Erja Huotari, Satu Pöllänen ja Pia Toiviainen.

Työterveyshuollon vastuualuepäällikkö Juha Korhonen valitsi 1.2.2006 tekemällään viranhaltijapäätöksellä 13.2.2006 alkaen Kuhmon työpisteeseen (1042503000) työterveyshoitajan työsuhteiseen tehtävään (301140) Pia Toiviaisen ja hänen varalleen Satu Pölläsen, molemmat täyttävät kelpoisuusehdot.

Erja T. Huotarille on lähetetty 3.2.2006 postitse tieto tehtävän täyttämisestä ja 28.2.2006 hänelle on lähetetty uudelleen tieto tehtävän täyttämisestä oikaisuvaatimusohjeineen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä ja toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Henkilöstöjohtaja Aaro Röngän ja työterveyshuollon vastuualuepäällikkö Juha Korhosen 5.4.2006 käymässä puhelinkeskustelussa Juha Korhonen on todennut, että kaikki haastatellut hakijat ovat kelpoisuusehdot täyttäviä sekä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella tasavertaisia hakijoita. Haastattelussa todetuilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopivimmaksi todettu Pia Toiviainen valittiin tehtävään ja varalle valittiin toiseksi sopivimmaksi todettu Satu Pöllänen.

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja henkilöstöjohtaja Aaro Rönkä, puh. (08) 6156 2542, 044-7100 865 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) hylätä Erja T. Huotarin oikaisuvaatimuksen ja

2) pysyttää voimassa työterveyshuollon vastuualuepäällikkö Juha Korhosen 1.2.2006 tekemän viranhaltijapäätöksen, koskien Kuhmon toimipisteen työterveyshoitajan työsuhteisen tehtävän vakinaista täyttämistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Raili Tervo ehdotti, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kukaan ei kannattanut Raili Tervon ehdotusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen.

Raili Tervo jätti eriävän mielipiteen (pöytäkirjan liite).©