Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 115
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 115 12.04.2006

Alkoholiohjelma 2004-2007 kumppanuussopimus

STLTK § 115

Alkoholiohjelma kokoaa yhteen ja tukee alkoholihaittoja vähentävää toimintaan valtionhallinnossa, kunnissa, järjestöissä ja elinkeinoelämän piirissä.

Kajaanin kaupunki on ollut Alkoholiohjelman kumppanuudessa vuodesta 2004 lähtien. Kainuun päihdetyöryhmien valtuuttamina Kajaanin päihdetyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri esittivät sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä lähteen mukaan Alkoholiohjelman kumppanuuteen vuoden 2006 alusta lähtien. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.8.2005 § 183 esityksen alkoholiohjelman 2004-2007 kumppanuuden solmimisesta.

Sosiaali- ja terveysjohtaja on 17.3.2006 allekirjoittanut maakunta -kuntayhtymän puolesta sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehtävän liitteenä olevan kumppanuussopimuksen.

Sopimuksen mukaisesti maakunta -kuntayhtymän tehtävänä on:

1) päivittää päihdestrategiansa alkoholiohjelman linjaukset huomioon ottaen ja toimittaa sen Stakesin ehkäisevät päihdetyön yhdyshenkilöverkoston resurssiksi
2) laatii alkoholiohjelmaan liittyvän strategiatyön ja hallinnon, ehkäisevän päihdetyön ja päihdepalveluiden kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman ja toimittaa sen alkoholiohjelmaan liittyvää työtä aluetasolla koordinoivalle lääninhallitukselle
3) asettaa alkoholiohjelmaan liittyvälle toiminnalleen selkeät tavoitteet ja kehittää alkoholihaittoja ehkäisevää toimintaansa ohjelmakauden aikana
4) välittää alkoholiohjelman tavoitteita tukevaa tietoa omalla toimialueellaan
5) arvioi toimintaansa ja sen tuloksellisuutta

Liite nro: 5

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee solmitun kumppanuussopimuksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi tiedoksi.©