Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 116Sosiaali- ja terveyslautakunta § 116 12.04.2006

Teknologian kehittämiskeskuksen päätös Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin -projektiin

STLTK § 116

Teknologian kehittämiskeskus Tekes on myöntänyt 13.3.2006 (Dnro 2055/31/05) tekemällään tutkimusrahoituspäätöksellä Nro 70004/06 päättänyt rahoittaa Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin -projektia. Rahoituspäätös koskee projektin kustannuksia ajalta 1.9.2005-30.8.2007. Tekes rahoittaa 50 %, kuitenkin enintään 136 300 euroa rahoituspäätöksessä hyväksytyn kustannusarvion mukaisista kokonaiskustannuksista. Kustannusarvion mukaiset kokonaiskustannukset ovat 272.600 euroa.

Hankkeen tavoitteena on kotihoidon työprosessien muuttaminen teknologiaa hyödyntämällä niin, että muutoksella voidaan tukea, nykyaikaistaa ja tehostaa kotihoidossa työskentelevän työntekijän työkäytäntöjä ja työtapoja sekä tukea työn kokonaishallintaa ja työssä jaksamista. Tavoitteena on teknologian hyödyntäminen niin, että nykyiset monivaiheiset manuaaliset työprosessit yksinkertaistetaan ja oikaistaan teknologian avulla. Lisäksi tavoitteena on kehittää asiakkaan, työntekijän, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen keskinäistä viestintää.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. (08) 6155 4216, 044-7100 862 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi tiedoksi.©