Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 101Sosiaali- ja terveyslautakunta § 101 12.04.2006

Pöytäkirjantarkastajien valinta

STLTK § 101

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Kemppaisen ja Ahti Leinosen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Raili Kemppainen ja Ahti Leinonen. Raili Kemppainen poistui klo 17.20, 110 §. Hänen tilalleen pöytäkirjantarkistajaksi valittiin Pentti Moilanen.©