Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 119


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 119 12.04.2006

Katsaus

STLTK § 119
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle saatettiin katsauksessa tiedoksi:

Ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen kertoi 1502 henkilön allekirjoittamasta vetoomuksesta lemmikkieläinten ilta- ja viikonloppupäivystyksen saamiseksi Kajaanin eläinlääkäritiloihin. Tällaisen toiminnan järjestämiseksi tarvittaisiin neljän eläinlääkärin työpanos. Resurssien järjestäminen tällä hetkellä ei ole mahdollista.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen kertoi työterveyshuollon tilanteesta ja jatkosuunnitelmista. Jatkosuunnittelua varten on nimitetty työryhmä, jonka vetäjänä toimii hallintoylilääkäri, sairaanhoidollisten palvelujen tulosaluejohtaja Esa Ahonen.

Kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen kertoi ESR-hankevalmistelusta. Kainuulainen työkunto -hanke kohdistuu pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiin.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi katsauksen tiedoksi.©