Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 102Sosiaali- ja terveyslautakunta § 102 12.04.2006

Tarjoukset lasten/nuorten ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon puitesopimuksesta

STLTK § 102

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun asumispalveluiden ostamiseksi ja on 9.12.2005 julkaistulla ilmoituksella pyytänyt tarjousta lasten/nuorten ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon puitesopimuksesta.
Tarjousasiakirjat on ollut saatavina 27.12.2005 saakka osoitteesta Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Hankintatoimisto Sotkamontie 13, 87140 Kajaani tai osoitteesta hankintatoimisto@kainuu.fi. Asiakirjat on voinut myös tulostaa 12.12.2005 alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymän www.sivuilta osoitteesta www.kainuu.fi> Yhteiset palvelut> Hankinnat.

Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on pyydetty laatimaan erilliseen Word-tiedostoon ja lähettämään 31.12.2005 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankintatoimisto@kainuu.fi. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on laadittu yhteenveto, joka on lähetetty kysyjille ja muille tarjouksen jättäneille sähköpostiosoitteen ilmoittaneille 10.1.2006 mennessä.

Tarjoukset on pitänyt toimittaa suljetussa kirjekuoressa neljänä kappaleena 19.1.2006 mennessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Hankintatoimistoon.

Lasten/nuorten ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidosta on määräaikaan mennessä on tarjouksensa jättänyt 42 yrittäjää/säätiötä/yhdistystä. Yhteenveto tarjouksen jättäneistä jaetaan lautakunnalle erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Asiaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Lisätietoja antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076 ja sosiaalialan seutukehittäjähankkeen projektityöntekijä Anu Partanen, puh. 044-7970 194 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Lautakunnalle jaettiin tarjouskilpailuun liittyvää materiaalia. Jaettu materiaali on salassa pidettävää.

Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana klo 12.10 alkaen olivat
sosiaalityöntekijä, lastensuojelun sijaishuolto, tukiperhe- ja kriisipalvelut Kainuussa -hankkeen vetäjä Anu Partanen, sosiaalialan erikoissuunnittelija, seutukehittäjähankkeen vetäjä Marja-Liisa Komulainen, talouspäällikkö Pirjo Selesniemi ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen. Anu Partanen ja Marja-Liisa Komulainen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12.50.

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) Keskustelee asiasta ja merkitsee sen tässä kokouksessa tiedoksi.
2) Päättää, että yhtenä laatukriteerinä oleva työntekijöiden pysyvyys huomioidaan siten, että työntekijöiden työajan kesto suhteutetaan yrityksen toiminta-aikaan.
3) Päättää, että asia tuodaan seuraavassa kokouksessa päätösasiana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi.©