Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 103Sosiaali- ja terveyslautakunta § 103 12.04.2006

Tarjoukset vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta

STLTK § 103

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun asumispalveluiden ostamiseksi ja on 9.12.2005 julkaistulla ilmoituksella pyytänyt tarjousta ympärivuorokautisesta vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta. Tarjousasiakirjat on ollut saatavina 27.12.2005 saakka osoitteesta Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Hankintatoimisto Sotkamontie 13, 87140 Kajaani tai osoitteesta hankintatoimisto@kainuu.fi. Asiakirjat on voinut myös tulostaa 12.12.2005 alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymän www.sivuilta osoitteesta www.kainuu.fi> Yhteiset palvelut> Hankinnat.

Tarjouspyyntö koski sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja palveluja.

Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on pyydetty laatimaan erilliseen Word-tiedostoon ja lähettämään 31.12.2005 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankintatoimisto@kainuu.fi. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on laadittu yhteenveto, joka on lähetetty kysyjille ja muille tarjouksen jättäneille sähköpostiosoitteen ilmoittaneille 10.1.2006 mennessä.

Tarjoukset on pitänyt toimittaa suljetussa kirjekuoressa neljänä kappaleena 19.1.2006 mennessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Hankintatoimistoon.

Ympärivuorokautisesta vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta on määräaikaan mennessä on tarjouksensa jättänyt 30 palveluntarjoajaa. Yhteenveto tarjouksen jättäneistä jaetaan lautakunnalle erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Asiaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Lisätietoja antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076 ja vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08)6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Kaisa Tolonen, Ilkka Horto ja Merja Kyllönen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.50-13.30. Anja Jokelainen toimi Kaisa Tolosen varajäsenenä tämän asian käsittelyn ajan klo 12.50-13.30.
Lautakunnalle jaettiin tarjouskilpailuun liittyvää materiaalia. Jaettu materiaali on salassa pidettävää.

Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana klo 12.50 alkaen olivat vanhuspalvelupäällikkö (Kuhmo-Sotkamo seutu) Anna-Riitta Airaksinen, talouspäällikkö Pirjo Selesniemi ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen. Laila Härkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.30.

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) Keskustelee asiasta ja merkitsee sen tässä kokouksessa tiedoksi.
2) Päättää, että asia tuodaan seuraavassa kokouksessa päätösasiana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi.©