Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 105Sosiaali- ja terveyslautakunta § 87 22.03.2006
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 105 12.04.2006

Tarjoukset Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta

STLTK § 87

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun asumispalveluiden ostamiseksi ja on 9.12.2005 julkaistulla ilmoituksella pyytänyt tarjousta mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta. Tarjousasiakirjat on ollut saatavina 27.12.2005 saakka osoitteesta Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Hankintatoimisto Sotkamontie 13, 87140 Kajaani tai osoitteesta hankintatoimisto@kainuu.fi. Asiakirjat on voinut myös tulostaa 12.12.2005 alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymän www.sivuilta osoitteesta www.kainuu.fi> Yhteiset palvelut> Hankinnat.

Tarjouspyyntö koski sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja palveluja.

Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on pyydetty laatimaan erilliseen Word-tiedostoon ja lähettämään 31.12.2005 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankintatoimisto@kainuu.fi. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on laadittu yhteenveto, joka on lähetetty kysyjille ja muille tarjouksen jättäneille sähköpostiosoitteen ilmoittaneille 10.1.2006 mennessä.

Tarjoukset on pitänyt toimittaa suljetussa kirjekuoressa neljänä kappaleena 19.1.2006 mennessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Hankintatoimistoon.

Määräaikaan mennessä on tarjouksensa jättänyt 11 palveluntuottajaa. Yhteenveto tarjouksen jättäneistä jaetaan lautakunnalle erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Asiaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Lisätietoja antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076 ja sosiaalityöntekijä Anu Karjalainen, puh. (08) 6156 2838 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Asiantuntijoina tässä asiassa olivat sosiaalityöntekijä Anu Karjalainen ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen. Anu Karjalainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 13:40. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13:55.

Lautakunnalle jaettiin koosteet tarjoajien kelpoisuuden arvioinnista ja tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailusta sekä tarjouspyyntö. Jaettu materiaali on salassa pidettävää.

Seuraavaan kokoukseen toimitetaan tarjousten avauspöytäkirja lautakunnan nähtäväksi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) keskustelee asiasta ja merkitsee sen tässä kokouksessa tiedoksi
2) päättää, että asia tuodaan seuraavassa kokouksessa päätösasiana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi.
_______

STLTK § 105

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merja Kyllönen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 13.40 - 14.05.

Maija Rissanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 13.55.

Käytiin läpi asiaa valmistelleen työryhmän esitystä.

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) pyytää asiaa valmistelleelta työryhmältä lisäselvityksen,
2) päättää, että asia tuodaan seuraavassa kokouksessa päätösasiana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi.©