Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 107Sosiaali- ja terveyslautakunta § 107 12.04.2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta

291/22.220/2006

STLTK § 107
Kiekkotien ryhmäkoti/Hoitopalvelut Kaisa ja Tarja

Hoitopalvelut Kaisa ja Tarja on 10.3.2006 lähettämällään ilmoituksella ilmoittanut Kiekkotien ryhmäkodin palveluhintojen tarkistamisesta 1.4.2006

Kiekkotien ryhmäkodin palveluiden kokonaishinnat sisältävät ateriat, hoito- ja hoivapalvelut sekä siivous- ja pyykkipalvelut.

Ryhmäkodin palveluiden nykyiset ja 1.4.2006 voimaan tulleet kokonaishinnat:
Luokka Nykyinen hinta
/vuorokausi
Nykyinen hinta
/kuukausi
1.4.2006 alkaen
hinta/vuorokausi
1.4.2006 alkaen
hinta/kuukausi
I luokka
60 €
1.800 €
63 €
1.890 €
II luokka
66 €
1.980 €
69 €
2.070 €
III luokka
71 €
2.130 €
75 €
2.250 €

Hintojen korotus on 5 % ja vuorokausihinnat on pyöristetty lähimpään euroon. Hinnan muutos koskee vain hoito- ja hoivapalveluiden osuutta. Ateriamaksu sekä siivous- ja pyykkimaksut säilyvät ennallaan.

Hintojen muutos perustuu Paltamon kunnan kanssa vuonna 1999 tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan hintoja tarkistetaan kahden vuoden välein. Edellinen hinnantarkistus on tehty tammikuussa 2004.

Työntekijöiden palkat ovat nousseet 1.1.2004-1.6.2006 välisenä aikana 8,3 % yleisten palkankorotusten mukaisesti. Myös työntekijöiden koulutusvaatimukset ovat muuttuneet, mikä on myös lisännyt henkilöstökuluja. Lisäksi energiakustannusten nousu sekä yleinen kustannusnousu ovat vaikuttaneet kustannusrakenteeseen.
Lisätietoja antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 14.30 - 14.35.

Merkitsi tiedoksi.©