Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 108Sosiaali- ja terveyslautakunta § 108 12.04.2006

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Onni Oy

STLTK § 108

Palvelukoti Onni Oy on hakenut Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta lupaa toiminnan aloittamiseen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä, Palvelukoti Onnissa Kajaanin Salmijärvellä. Hakemuksen mukaisesti Palvelukoti Onnissa tulee olemaan 12 asumispalvelupaikkaa ja kaksi (2) lomapaikkaa vanhusasiakkaille, joten yskikön kokonaispaikkamäärä on 14. Palvelukoti Onnin palveluala on ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen, jokaisella asukkaalla on oma huone. Työntekijöitä on kahdeksan (8) ,josta seitsemän (7) on hoivatehtävissä toimivaa sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää ja yksi (1) on ruokahuollosta vastaava suurtalouskokki.

Yksikön vastuuhenkilönä toimii Riikka Pikkarainen ja toimipaikan osoite on Salmijärventie 300, Kajaani.

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 28.3.2006 tekemällään päätöksellä OLH-2005-04117/So-17 myöntänyt Palvelukoti Onnille hakemuksen mukaisesti luvan toiminnan aloittamiseen.

Palveluntuottajan muuttaessa olennaisesti toimintayksikön palveluita on siihen haettava kirjallisesti lupaa lääninhallitukselta. Vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle. Palveluntuottajan on vuosittain annettava toiminnastaan kertomus lääninhallitukselle.

Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 21.3.2006 tehnyt uusintatarkastuksen Palvelukoti Onnin tiloissa. Uusintatarkastus on tehty, koska 23.1.2006 tehdyn tarkastuskäynnin aikaan tilojen remontti oli kesken, joten uusintatarkastus oli tarpeen. Lääninhallitukselle toimitettujen asiakirjojen ja suoritettujen tarkastuskäyntien perusteella lääninhallitus toteaa, että Palvelukoti Onnille voidaan myöntää lupa toiminnan aloittamiseen.

Lisätietoja antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi tiedoksi.©