Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.04.2006


 Pykälä   Otsikko
  100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  101 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  102 Tarjoukset lasten/nuorten ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon puitesopimuksesta
  103 Tarjoukset vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta
  104 Tarjoukset Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta
  105 Tarjoukset Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta
  106 Ilmoitusasiat
  107 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  108 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Onni Oy
  109 Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan Vuosikertomus 2005
  110 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2006 käyttösuunnitelma
  111 Toiminnan rajaus ja jatkosuunnitteluohjeet
  112 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan muuttaminen
  113 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Eija Määtän valituksen johdosta
  114 Erja T. Huotarin oikaisuvaatimus
  115 Alkoholiohjelma 2004-2007 kumppanuussopimus
  116 Teknologian kehittämiskeskuksen päätös Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin -projektiin
  117 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli
  118 Esitys maakunnallisen liikuntamallin suunnittelusta
  119 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
 
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Leskinen Hannumh:n pj
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Selesniemi Pirjotalouspäällikkö
  Partanen Anusosiaalityöntekijä
  Komulainen Marja-Liisasos.alan erikoissuunnittelija
  Härkönen Lailalogistiikkapäällikkö


©