Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 130Sosiaali- ja terveyslautakunta § 130 03.05.2006

Viranhaltijapäätökset

STLTK § 130

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä 14.6.2005 sovittiin, että tulosaluejohtajien viranhaltijapäätökset viedään kesäkuun 2005 alusta lukien tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajien tekemät viranhaltijapäätökset saatettiin edellisen kerran lautakunnalle tiedoksi 22.3.2006 § 98.

Sen jälkeen tulosaluejohtajat ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen ajalla 13.03.-13.04.2006, 144 - 248 §. Päätökset ovat henkilöstön siirtoa, virkanimikemuutoksia, vuosilomia, vuosilomakorvauksia, koulutus-, virka-/työmatka- ja ylityövapaita ja palkattomia virkavapaita koskevia päätöksiä sekä tehtävien/virkojen täyttölupapäätöksiä. Päätös 154 § koskee MedOne Oy:tä (hammaslääkäripalv. vuokraaminen).

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari ajalla 03.04.-06.04.2006, 1 - 18 §. Päätökset koskevat mm. henkilöstön vuosilomia, tehtävien/virkojen täyttölupapäätöksiä, ylityövapaita yms.

Perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara ajalla 17.03.2006, 9 - 10 §. Päätökset koskevat henkilöstön vuosilomia.

Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen ajalla 21.3.2006-07.04.2006,
17 - 24 §. Päätökset koskevat henkilöstön vuosilomia, vuosilomien siirtoja, palkallista virkavapaata ja lupaa opinnäytetyön aineiston keräämistä varten.

Ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen ajalla 20.3.-18.4.2006, 29 - 70 §. Päätökset koskevat mm. henkilöstön vuosi-, sairauslomia sekä matka-/koulutushakemuksia, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti- ja terveydensuojelulain 15 §:n mukaisia lupapäätöksiä. Päätös 27.2.2006, 1 § koskee sijaisuusjärjestelyjä ympäristöterveydenhuollossa (2 asian käsittely kesken ) ja 18.4.2006, 3 § päätös koskee ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajan sijaisuutta 21.4.-28.4.2006. Päätös 31.3.2006, 1 § koskee korvausvaatimusta.

Vs. terveysjohtaja Mauno Saari ajalla 13.03.-24.4.2006, 15-25 §. Päätökset koskevat henkilöstön vuosilomia ja palkallisia virkavapaita. Päätös 10.04.2006, 4 § koskee ylilääkäri Juha Luukisen sijaisuutta ja päätös 11.4.2006, 1 § koskee neurologisten palvelujen hankintaa v. 2006.

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtaja Esa Ahonen ajalla 13.3.-26.04.2006, 26 - 40 § ja 1 - 2 §. Päätökset koskevat mm. henkilöstön vuosilomia, virka-/työmatkoja, sairauslomia, timecon-/aktiivivapaita.

Viranhaltijapäätöksistä on yhteenvedot nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslian 3. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.©