Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 131


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 131 03.05.2006

Katsaus

STLTK § 131

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle saatettiin katsauksessa tiedoksi:

Sosiaali- ja terveysjohtajajohtaja Tuomo Pääkkönen:

* Sosiaali- ja terveyslautakunnan seminaari-iltapäivä pidetään torstaina 18.5.2006 klo 12.00 alkaen. Seminaarimateriaali lähetetään lautakunnalle etukäteen.

* Käytiin läpi v. 2006 toteutetut/toteutettavat tilamuutokset. Nopean diagnostiikan osaston toteutuksen osalta joudutaan ratkaisemaan, kannattaako laajentaa vanhaa tilaa vai rakentaa uutta. Toteutuksessa joudutaan lisäksi huomioimaan palo- ja pelastuslaitoksen mahdollisen muutoksen aiheuttamat tilatarpeet (ensihoito ja sairaankuljetus). Asiaa valmistellaan kevään 2006 aikana ja tuodaan lautakuntaan.

* Talouden osalta käytiin läpi lautakunnan edellisessä kokouksessa tekemän päätöksen eteneminen.

Kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen:

* Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää 11.5.2006 työkokouksen Helsingissä koskien sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakennetta ja mitoitusta. Luottamushenkilönä työkokoukseen osallistuu lautakunnan puheenjohtaja Tapani Kemppainen.

* Maakunta -kuntayhtymän konsernitason strategiatyö on tänään 3.5.2006 käynnistynyt. Prosessikonsultoinnista vastaa Efeko Oy. Lautakunnalle tiedotetaan prosessin etenemisestä.

Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen:

* Lautakunnalle jaettiin tiedoksi Kainuun Omaishoitajat ja
Läheiset ry:n (päiväys 4.4.2006) lähettämä kirje koskien lyhytaikaishoidon kustannuksia hoitopäivältä. Eija Tolonen kävi läpi lyhytaikaishoidon maksut Kainuussa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi katsauksen tiedoksi.©