Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 121Sosiaali- ja terveyslautakunta § 121 03.05.2006

Pöytäkirjantarkastajien valinta

STLTK § 121

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Määtän ja Tauno Ronkaisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anneli Määttä ja Tauno Ronkainen.©