Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 122Sosiaali- ja terveyslautakunta § 103 12.04.2006
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 122 03.05.2006

Tarjoukset vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta

STLTK § 103

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun asumispalveluiden ostamiseksi ja on 9.12.2005 julkaistulla ilmoituksella pyytänyt tarjousta ympärivuorokautisesta vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta. Tarjousasiakirjat on ollut saatavina 27.12.2005 saakka osoitteesta Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Hankintatoimisto Sotkamontie 13, 87140 Kajaani tai osoitteesta hankintatoimisto@kainuu.fi. Asiakirjat on voinut myös tulostaa 12.12.2005 alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymän www.sivuilta osoitteesta www.kainuu.fi> Yhteiset palvelut> Hankinnat.

Tarjouspyyntö koski sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja palveluja.

Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on pyydetty laatimaan erilliseen Word-tiedostoon ja lähettämään 31.12.2005 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankintatoimisto@kainuu.fi. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on laadittu yhteenveto, joka on lähetetty kysyjille ja muille tarjouksen jättäneille sähköpostiosoitteen ilmoittaneille 10.1.2006 mennessä.

Tarjoukset on pitänyt toimittaa suljetussa kirjekuoressa neljänä kappaleena 19.1.2006 mennessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Hankintatoimistoon.

Ympärivuorokautisesta vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta on määräaikaan mennessä on tarjouksensa jättänyt 30 palveluntarjoajaa. Yhteenveto tarjouksen jättäneistä jaetaan lautakunnalle erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Asiaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Lisätietoja antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076 ja vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08)6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Kaisa Tolonen, Ilkka Horto ja Merja Kyllönen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.50-13.30. Anja Jokelainen toimi Kaisa Tolosen varajäsenenä tämän asian käsittelyn ajan klo 12.50-13.30.
Lautakunnalle jaettiin tarjouskilpailuun liittyvää materiaalia. Jaettu materiaali on salassa pidettävää.

Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana klo 12.50 alkaen olivat vanhuspalvelupäällikkö (Kuhmo-Sotkamo seutu) Anna-Riitta Airaksinen, talouspäällikkö Pirjo Selesniemi ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen. Laila Härkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.30.

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) Keskustelee asiasta ja merkitsee sen tässä kokouksessa tiedoksi.
2) Päättää, että asia tuodaan seuraavassa kokouksessa päätösasiana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi.

STLTK § 122

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Kaisa Tolonen ja Merja Kyllönen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.15-12.35. Anja Jokelainen toimi Kaisa Tolosen varajäsenenä tämän asian käsittelyn ajan klo 12.15-12.35.

Työryhmä vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, vanhuspalvelupäälliköt Anna-Riitta Airaksinen, Eija Rämä ja Jaana Mäklin, logistiikkapäällikkö Laila Härkönen ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi esitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle ympärivuorokautisesta vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta Kainuun alueella.

Tarjouksen jätti 30 palveluntuottajaa, joista jouduttiin hylkäämään 7 ja siirtämään toiseen tarjottuun palvelukokonaisuuteen 6.

Palvelukokonaisuus 1 tarjouksia 14 palveluntuottajalta, palvelukokonaisuus 2 tarjouksia 4 palveluntuottajalta ja molempiin palvelukokonaisuuksiin 12 palveluntuottajalta.


Esitys hyväksyttämistä palvelukokonaisuuksista:

Palvelukokonaisuus 1, Tehostettu palveluasuminen, 1 hengen huoneet

 1. Palvelukoti Aittoranta Oy
 2. Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry
 3. Hoitopalvelut Kaisa ja Tarja Ay Kiekkotien ryhmäkoti
 4. Palvelukoti Sinivakka Oy
 5. Kainuun senioripalvelut ay Hoitokoti Willa Wanha
 6. Kajaanin Arvola - Koti ry
 7. Materon hoitokoti
 8. Betanian lastenkodinsäätiö
 9. Hoitokoti Suvanto Oy
 10. Kajaanin Palvelutalosäätiö
 11. Ristilepo ky, Kristillinen hoivakoti
 12. Palvelukoti Kanerva Oy Tipaskoti
 13. Palvelukoti Suvi – Tuulia Oy
 14. Syvälammen Palvelukoti Oy
 15. Marian Kartano Oy
 16. Minnan hoitokoti Oy
 17. Palvelukoti Onni Oy
 18. Kalevan kuntoutuskoti
 19. Kiehimäyhtiöt Oy
 20. Oy Esperi Ab
 21. Yrjö ja Hanna Säätiö Onnela-koti

Palvelukokonaisuus 1, Tehostettu palveluasuminen, 2hengen huoneet

 1. Palvelukoti Aittoranta Oy
 2. Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry
 3. Betanian lastenkodinsäätiö
 4. Materon hoitokoti
 5. Hoivakoti Suvanto Oy
 6. Kainuun senioripalvelut ay Hoitokoti Willa Wanha
 7. Ristilepo ky, Kristillinen hoivakoti
 8. Kajaanin Arvola-koti ry
 9. Kajaanin palvelutalosäätiö
 10. Palvelukoti Kanerva Oy Tipaskoti
 11. Marian Kartano Oy
 12. Minnan hoitokoti Oy
 13. Palvelukoti Onni Oy
 14. Kalevalan kuntoutuskoti
 15. Oy Esperi Ab
 16. Yrjö ja Hanna Säätiö Onnela-koti

Palvelukokonaisuus 2, Dementiakodit, 1 hengen huoneet:
 1. Materon hoitokoti
 2. Palvelukoti Kanerva Oy Kanervakoti
 3. Kajaanin Palvelutalosäätiö
 4. Kajaanin Arvola-koti ry
 5. Puolangan vanhustenkotiyhdistys Mäntykoti
 6. Kalevalan kuntoutuskoti
 7. Vuolijoen vanhustenkotiyhdistys ry Risto-koti

Palvelukokonaisuus 2, Dementiakodit, 2 hengen huoneet:

1 Materon hoitokoti
2 Palvelukoti Kanerva Oy Kanervakoti
3 Kajaanin Palvelutalosäätiö
4 Vuolijoen vanhustenkotiyhdistys ry Risto-koti

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työryhmän ehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että puitesopimus koskee uusia sijoituksia.©